Priser og vilkår for leie

Vilkår og informasjon om vårt prissystem; hva leien inkluderer, priser, teknisk utstyr og bemanning, regler for avbestilling, hvilke rettigheter vi forbeholder oss, og servering og boksalg under arrangement.

Standard eller rabattert pris?

Litteraturhuset bruker et totrinns prissystem. Medlemsmøter, kurs og workshop er eksempler på arrangementer som går under standardpris for leie. Arrangementer som er åpne for publikum, som retter seg mot folk flest og er innenfor Litteraturhusets virkeområder litteratur, politikk og samfunn, kan kvalifisere til rabattert pris. Rabattert pris stiller også krav til at arrangør deler publikumsinformasjon om arrangementet som kan publiseres i vår arrangementskalender på nett, i henhold til oppgitt mal innen gitte frister.

Leien inkluderer

Leiepriser inkluderer rigg, tilrettelegging og rydding av sal, og gjelder normalt for inntil åtte timer. Spesialrigg kan innebære ekstra kostnad. Perioden inkluderer tekniske prøver og egne forberedelser. Vårt minste møterom Riverton og podkast-rommet Vestly, leies ut på timesbasis.

Tidligste tidspunkt for arrangementsstart er kl. 08.00 på hverdager, kl. 10.00 på lørdager og kl. 12.00 på søndager. Arrangementsslutt på søndager er kl. 17.30, og lokalene må forlates innen kl. 18.00.

Litteraturhuset har ikke anledning til å oppbevare medbragt materiell. Leietaker står selv ansvarlig for medbragt utstyr.

Teknisk utstyr og bemanning

Teknikere og leie av utstyr kommer i tillegg til leie av sal. Teknikere må bestilles senest to uker før arrangementsdato. Generelle tekniske spesifikasjoner må avklares senest én uke før arrangementsdato.

Ved leie av Wergeland kreves det alltid tekniker. Det samme gjelder for alle helgearrangementer med omfattende teknikk, dersom man ønsker trådløse mikrofoner eller ved mer avansert lydteknikk.

Eventuelle endringer av romoppsett må spesifiseres senest tre dager før arrangementsdato. Hvis lokalet skal rigges om underveis i leieperioden, krever dette leie av arrangementsvert, som må avklares senest to uker før start.

Arrangør må alltid selv være til stede ved gjennomføring av arrangement. Ved behov for praktisk bistand kan arrangementsverter leies.

Tekniske tilleggstjenester

Videoproduksjon og strømming eksempler på digitale tilleggstjenester ved leie av arrangementslokaler. Priser kommer i tillegg til lokalleie, lydpakke, teknisk personell og eventuelt annet i leietakers bestilling. Teknikernes vederlag bestemmes ut ifra varighet på oppdraget. Dine behov og ønsker når det kommer til leie av tekniker og digitale tjenester må avtales senest 14 dager før arrangementsdato.

Som arrangør og leietaker er du selv ansvarlig for alt innhold, at materialet ikke krenker tredjepartsrettigheter, eller strider med norsk lov eller strømmeplattformens retningslinjer.

Leietaker har ansvar for å hente inn nødvendige tillatelser fra alle som skal filmes under arrangement. Leietaker beholder alle immaterielle rettigheter til innholdet i opptakene/strømmingen.

Mer om videopptak, strømming, valg og priser

Ansvar, avbestilling og generelle vilkår

Avbestillingsfrist for leie av lokaler og utstyr er senest 28 dager (4 uker) før arrangementsdato.

Ved avbestilling etter denne fristen blir leietaker fakturert 50 prosent av avtalt vederlag. Ved avbestilling 14 dager før arrangementsdato eller senere, vil hele det avtalte vederlaget bli fakturert. Hvis tekniker fra Litteraturhuset er innleid, vil det tilkomme et gebyr. Ved avbestilling under 36 timer før arrangementsstart vil det tilkomme ytterligere gebyr.

Ovennevnte bestemmelser gjelder selv om avbestilling skyldes uforutsette hendelser utenfor partenes kontroll.

Hvem kan leie hos oss?

Litteraturhuset ønsker at så mange aktører som mulig skal kunne avholde produksjoner i egen regi.

Vi skal være en arena for alle. Derfor takker vi nei til aktører og arrangementer når vi av ulike grunner ikke kan ivareta tryggheten til våre gjester og ansatte, eller aktører som står for et voldsrettet eller antidemokratisk budskap.

Litteraturhuset forbeholder seg retten til å avvise eller avlyse leieforhold med organisasjoner eller enkeltpersoner som ikke respekterer norsk lov, oppfordrer til straffbare handlinger eller bryter lovens bestemmelser for hatefulle ytringer.

Les mer om hva norsk lov sier om ytringsfrihet?

Servering og/eller boksalg på arrangement?

Husets egen kafé og restaurant, Kafe Oslo og bokhandelen Norli kan sørge for prikken over i-en på arrangement og er svært fleksible med løsninger for bevertning og bestiller inn bøker for salg i forbindelse med arrangement. Det er ikke tillatt å ta med seg medbrakt, verken mat, drikke eller bøker.

Les mer om bevertning og boksalg på sidene under.

Fakturering

Litteraturhuset sender samlet faktura for leie, teknisk utstyr, teknikere og servering. Det tilkommer et administrasjonsgebyr på 70,- eks. mva. for felles fakturering av lokaler og servering. Dersom servering overstiger kr 20.000 inkl. mva. fakturerer Kafe Oslo leietaker direkte.

Denne siden gir deg informasjon om vårt prissystem, hva leien inkluderer, teknisk utstyr og bemanning, vilkår knyttet til avbestilling, hvilke rettigheter vi forbeholder oss, og servering og boksalg under arrangement.

Standard eller rabattert pris?

Litteraturhuset bruker et totrinns prissystem. Medlemsmøter, kurs og workshop er eksempler på arrangementer som går under standardpris for leie. Arrangementer som er åpne for publikum, som retter seg mot folk flest og er innenfor Litteraturhusets virkeområder litteratur, politikk og samfunn, kan kvalifisere til rabattert pris. Rabattert pris stiller også krav til at arrangør deler publikumsinformasjon om arrangementet som kan publiseres i vår arrangementskalender på nett, i henhold til oppgitt mal innen gitte frister.

Dette inkluderer leien

I tillegg til sal inkluderer leieprisene rigg, tilrettelegging og rydding. Spesialrigg kan innebære ekstra kostnader. Prisene for leie av lokale gjelder normalt for inntil åtte timer. Perioden inkluderer tekniske prøver og egne forberedelser. Unntaket er vårt minste møterom Riverton og podkast-rommet Vestly, som begge leies ut på timesbasis.

Tidligste tidspunkt for arrangementsstart er klokken 08.00 på hverdager, klokken 10.00 på lørdager og klokken 12.00 på søndager. Arrangementsslutt på søndager er klokken 18.00, og lokalene må forlates innen klokken 18.30.

Litteraturhuset har ikke anledning til å oppbevare medbragt materiell. Leietaker står selv ansvarlig for medbragt utstyr.

Teknisk utstyr og bemanning

Teknikere og leie av utstyr kommer i tillegg til leie av sal. Teknikere må bestilles senest to uker før arrangementsdato. Generelle tekniske spesifikasjoner må avklares senest én uke før arrangementsdato.

Fullstendig oversikt over teknisk utstyr og priser finner du her:

Ved leie av Wergeland kreves det alltid tekniker. Det samme gjelder for alle helgearrangementer med omfattende teknikk, dersom man ønsker trådløse mikrofoner eller ved mer avansert lydteknikk.

Eventuelle endringer av romoppsett må spesifiseres senest tre dager før arrangementsdato. Hvis lokalet skal rigges om underveis i leieperioden, krever dette leie av arrangementsvert, som må avklares senest to uker før start.

Arrangør må alltid selv være til stede ved gjennomføring av arrangement. Ved behov for praktisk bistand kan arrangementsverter leies.

Ansvar, avbestilling og generelle vilkår

Avbestillingsfrist for leie av lokaler og utstyr er senest 28 dager (4 uker) før arrangementsdato.

Ved avbestilling etter denne fristen blir leietaker fakturert 50 prosent av avtalt vederlag. Ved avbestilling 14 dager før arrangementsdato eller senere, vil hele det avtalte vederlaget bli fakturert. Hvis tekniker fra Litteraturhuset er innleid, vil det tilkomme et gebyr på NOK 800 (eks. mva.). Ved avbestilling under 36 timer før arrangementsstart utgjør dette gebyret NOK 2 000 (eks. mva.).

Ovennevnte bestemmelser gjelder selv om avbestilling skyldes uforutsette hendelser utenfor partenes kontroll.

Hvem kan leie hos oss?

Litteraturhuset ønsker at så mange aktører som mulig skal kunne avholde produksjoner i egen regi.

Vi skal være en arena for alle. Derfor takker vi nei til aktører og arrangementer når vi av ulike grunner ikke kan ivareta tryggheten til våre gjester og ansatte, eller aktører som står for et voldsrettet eller antidemokratisk budskap.

Litteraturhuset forbeholder seg retten til å avvise eller avlyse leieforhold med organisasjoner eller enkeltpersoner som ikke respekterer norsk lov, oppfordrer til straffbare handlinger eller bryter lovens bestemmelser for hatefulle ytringer.

Servering under arrangement

Kafe Oslo er husets restaurant og kan sørge for prikken over i-en på ditt arrangement. De er svært fleksible med løsninger for bevertning og tilbyr i tillegg til en rikholdig arrangementsmeny også ulike møtepakker som kan skreddersys og tilpasses dine behov, allergener o.l.

All servering må gå via Kafe Oslo på e-post, enten det dreier seg om bevertning på frokostseminar eller middagsselskap i separate lokaler. Kafe Oslo har alle rettigheter. Medbragt er ikke tillatt.

Frist for bestilling, endringer, allergener og endelig antall er senest tre virkedager før arrangementet, klokken 12.

Boksalg under arrangement

Alt salg av bøker må gå via bokhandelen på huset. For spørsmål om salg av bøker. Mer informasjon og kontakt til Norli Litteraturhuset: