Priser og vilkår for leie

Vilkår og informasjon om vårt prissystem; hva leien inkluderer, priser, teknisk utstyr og bemanning, regler for avbestilling, hvilke rettigheter vi forbeholder oss, og servering og boksalg under arrangement.

Standard eller rabattert pris?

Litteraturhuset bruker et totrinns prissystem. Medlemsmøter, kurs og workshop er eksempler på arrangementer som går under standardpris for leie. Arrangementer som er åpne for publikum, som retter seg mot folk flest og er innenfor Litteraturhusets virkeområder litteratur, politikk og samfunn, kan kvalifisere til rabattert pris. Rabattert pris stiller også krav til at arrangør deler publikumsinformasjon om arrangementet som kan publiseres i vår arrangementskalender på nett, i henhold til oppgitt mal innen gitte frister.

Leien inkluderer

Leiepriser inkluderer rigg, tilrettelegging og rydding av sal, og gjelder normalt for inntil åtte timer. Spesialrigg kan innebære ekstra kostnad. Perioden inkluderer tekniske prøver og egne forberedelser. Vårt minste møterom Riverton og podkast-rommet Vestly, leies ut på timesbasis.

Tidligste tidspunkt for arrangementsstart er kl. 08.00 på hverdager, kl. 10.00 på lørdager og kl. 12.00 på søndager. Arrangementsslutt på søndager er kl. 17.30, og lokalene må forlates innen kl. 18.00.

Litteraturhuset har ikke anledning til å oppbevare medbragt materiell. Leietaker står selv ansvarlig for medbragt utstyr.

Teknisk utstyr og bemanning

Teknikere og leie av utstyr kommer i tillegg til leie av sal. Teknikere må bestilles senest to uker før arrangementsdato. Generelle tekniske spesifikasjoner må avklares senest én uke før arrangementsdato.

Ved leie av Wergeland kreves det alltid tekniker. Det samme gjelder for alle helgearrangementer med omfattende teknikk, dersom man ønsker trådløse mikrofoner eller ved mer avansert lydteknikk.

Eventuelle endringer av romoppsett må spesifiseres senest tre dager før arrangementsdato. Hvis lokalet skal rigges om underveis i leieperioden, krever dette leie av arrangementsvert, som må avklares senest to uker før start.

Arrangør må alltid selv være til stede ved gjennomføring av arrangement. Ved behov for praktisk bistand kan arrangementsverter leies.

Tekniske tilleggstjenester

Videoproduksjon og strømming eksempler på digitale tilleggstjenester ved leie av arrangementslokaler. Priser kommer i tillegg til lokalleie, lydpakke, teknisk personell og eventuelt annet i leietakers bestilling. Teknikernes vederlag bestemmes ut ifra varighet på oppdraget. Dine behov og ønsker når det kommer til leie av tekniker og digitale tjenester må avtales senest 14 dager før arrangementsdato.

Som arrangør og leietaker er du selv ansvarlig for alt innhold, at materialet ikke krenker tredjepartsrettigheter, eller strider med norsk lov eller strømmeplattformens retningslinjer.

Leietaker har ansvar for å hente inn nødvendige tillatelser fra alle som skal filmes under arrangement. Leietaker beholder alle immaterielle rettigheter til innholdet i opptakene/strømmingen.

Mer om videopptak, strømming, valg og priser

Ansvar, avbestilling og generelle vilkår

Avbestillingsfrist for leie av lokaler og utstyr er senest 28 dager (4 uker) før arrangementsdato.

Ved avbestilling etter denne fristen blir leietaker fakturert 50 prosent av avtalt vederlag. Ved avbestilling 14 dager før arrangementsdato eller senere, vil hele det avtalte vederlaget bli fakturert. Hvis tekniker fra Litteraturhuset er innleid, vil det tilkomme et gebyr. Ved avbestilling under 36 timer før arrangementsstart vil det tilkomme ytterligere gebyr.

Ovennevnte bestemmelser gjelder selv om avbestilling skyldes uforutsette hendelser utenfor partenes kontroll.

Hvem kan leie hos oss?

Litteraturhuset ønsker at så mange aktører som mulig skal kunne avholde produksjoner i egen regi.

Vi skal være en arena for alle. Derfor takker vi nei til aktører og arrangementer når vi av ulike grunner ikke kan ivareta tryggheten til våre gjester og ansatte, eller aktører som står for et voldsrettet eller antidemokratisk budskap.

Litteraturhuset forbeholder seg retten til å avvise eller avlyse leieforhold med organisasjoner eller enkeltpersoner som ikke respekterer norsk lov, oppfordrer til straffbare handlinger eller bryter lovens bestemmelser for hatefulle ytringer.

Les mer om hva norsk lov sier om ytringsfrihet?

Servering og/eller boksalg på arrangement?

Husets egen kafé og restaurant, Kafe Oslo og bokhandelen Norli kan sørge for prikken over i-en på arrangement og er svært fleksible med løsninger for bevertning og bestiller inn bøker for salg i forbindelse med arrangement. Det er ikke tillatt å ta med seg medbrakt, hverken mat, drikke eller bøker.

Les mer om bevertning og boksalg på sidene under.