Opptak og strømming

Litteraturhuset tilbyr videoproduksjon, strømming, lydopptak, og studioproduksjon som tilleggstjenester ved leie av lokaler.

Kamera filmer et foredrag på Litteraturhuset

Litteraturhuset tilbyr et bredt spekter av digitale tilleggstjenester ved leie av arrangementslokaler. Her finner du fyldig informasjon om hva du får når du kjøper tjenester som videoproduksjon, strømming, lydopptak eller studioproduksjon.

Priser for tjenestene kommer i tillegg til lokalleie, lydpakke, teknisk personell og eventuelt annet i leietakers bestilling. Teknikernes vederlag bestemmes ut ifra varighet på oppdraget. Dine behov og ønsker når det kommer til leie av tekniker og digitale tjenester må avtales senest 14 dager før arrangementsdato.

Priser og vilkår gjelder fra 1. januar til 31. desember 2023. Priser er oppgitt eks. mva.

Vilkår

Som arrangør og leietaker er du selv ansvarlig for alt innhold, at materialet ikke krenker tredjepartsrettigheter, eller strider med norsk lov eller strømmeplattformens retningslinjer.

Du har også ansvar for å i forkant av arrangementet hente inn nødvendige tillatelser fra alle som skal filmes. Leietaker beholder alle immaterielle rettigheter til innholdet i opptakene/strømmingen.

Videoproduksjon

Fra NOK 2 750 til 9 450

Antallet lydkilder bestemmes ut fra pakken du bestiller. Opptakene blir sendt til oppført kontaktperson tidligst neste virkedag. Litteraturhuset tilbyr ikke etterarbeid av videomaterialet, men henviser gjerne til aktører som leverer dette. Med mindre annet er avtalt tar vi vare på opptakene i tre måneder etter gjennomført arrangement.

Lydopptak

Fra NOK 850 til 1 600

Alle videoproduksjoner og opptak leveres med opptak av ferdig lydmiks. Dersom du ønsker et separat lydopptak av hver enkelt lydkilde for senere miks, ordner vi dette for NOK 1 600.

Vi tilbyr også kun ferdig mikset lydopptak uten video for NOK 850.

Strømming

Vi tilbyr tre ulike strømmepakker, der alle inkluderer utstyr, opptak og direktestrømming av arrangement. Studiopakken inkluderer på sin side alt, og er videoproduksjon uten publikum til stede.

Dersom du kun ønsker video og ikke strømming, trekker vi fra NOK 1 500.

Strømmeplattform

Litteraturhuset benytter Vimeo som strømmeplattform. Vi setter opp sendingen for deg raskt og enkelt. Strømming til andre plattformer medfører en tilleggskostnad. Alle videoproduksjoner og opptak leveres med opptak av ferdig lydmiks. Alle pakkene leveres i Full HD-kvalitet (1920 x 1080).

Litteraturhuset kan også strømme til leietakers egen Youtube- eller Facebook-konto mot et tillegg i pris. Dette er fordi man for å kunne opprette strømmesiden på leietakers YouTube-kanal og kvalitetssikre oppsettet, trenger styringstilgang til kanalen. Strømming via annen kanal må avtales spesielt.

Studioproduksjon

NOK 30 000

Studiopakken er videoproduksjon og/eller strømming uten fysisk publikum til stede. Litteraturhuset bestemmer sal med utgangspunkt i hva som er ledig og behov. I studiopakken er alt inkludert, det vil si leie av lokale, nødvendig utstyr og teknisk personell i opptil fire timer.

Dersom du ønsker å motta alle de separate video- og lydfilene, anbefaler vi deg å ta med en ekstern harddisk for overføring av filene med én gang etter opptak. Med mindre annet er avtalt tar vi vare på opptakene i tre måneder etter gjennomført arrangement.

Andre tjenester

Videolenke/digitale deltakere: NOK 2 150

TV-skjerm/videomonitor: NOK 800