Større prosjekter

Litteraturhuset har flere satsningsområder og prosjekter som strekker seg over flere år. Klikk deg inn på prosjektene for å lese mer.

Afrikansk litteratur

Fra 2022 til 2025 gjennomfører Litteraturhuset en storstilt satsning på afrikansk litteratur, historie og samfunnsdebatt, med hjelp fra et kunstnerisk råd av forfattere og andre ressurspersoner på det afrikanske kontinentet og i diaspora. Målet er å løfte fram flere stemmer fra det afrikanske kontinentet, og gi både barn og voksne i Norge mer nyansert kjennskap til Afrika og viktige globale spørsmål.

Literature Beyond Borders

Literature Beyond Borders er et langsiktig samarbeid mellom Litteraturhuset og litteraturhusene Kıraathane i Istanbul, Wêjegeh Amed i Diyarbakir, Literarisches Colloquium i Berlin, og Paul Celan Literaturzentrum i Chernivtsi.

Flerspråklig fortellerstund

«Flerspråklig fortellerstund» er en digital serie med fortellerstunder hvor barn kan høre historier og eventyr fortalt på to språk samtidig!

Fortellerstundene er spesielt rettet mot tospråklige barn og barn med minoritetsbakgrunn, og gir disse barna mulighet til å høre eventyr på norsk og sitt eget morsmål og/eller foreldrenes språk. Slik kan serien bidra til å styrke språkopplæring for både barn og foresatte, og samtidig vise at minoritetsspråk har en selvfølgelig og naturlig plass i litteraturformidling.

Direkte fra Litteraturhuset

Gjennom prosjektet «Direkte fra Litteraturhuset» blir utvalgte arrangementer direktesendt til folkebiblioteker over hele landet, med spesielt fokus på områdene som ikke er dekket av egne litteraturhus. Slik blir Litteraturhusets samtaler mulig å se for publikum fra Longyearbyen i nord til Lillesand i sør.

Skeiv litteratur

Arrangementer som løfter skeiv tematikk er en viktig del av husets arbeid for inkludering og mangfold. Ved å sette fokus på skeiv litteratur og kultur ønsker Litteraturhuset å være med på å rette søkelyset på skeive forfattere og kulturbærere, lytte til problemstillingene de løfter, og bidra til at disse stemmene høres.

Samisk og kvensk/norskfinsk litteratur

Litteraturhuset har et løpende fokus på samisk og kvensk/norskfinsk litteratur. Målet med satsningen er å øke kunnskapen om historien og kulturen til Norges urfolk og nasjonale minoriteter, og om minoritetslitteratur i majoritetssamfunnet.

Hatprat og hatefulle ytringer

Litteraturhuset inviterer årlig skoler i hele landet til skolebesøk om hatprat og hatefulle ytringer. Hatprat og hatefulle ytringer er dypt problematisk både for enkeltmennesker og for demokratiet. Hva gjør det med oss og hva gjør vi når vi møter det? Hvordan kan vi motarbeide hets og skape et samfunn der det er trygt for alle?

Vi tilbyr skoler en kombinasjon av sceneproduksjon på Litteraturhuset i Oslo og en omfattende undervisningspakke. Sceneproduksjonen digitaliseres og opptaket er tilgjengelig for påmeldte skoler i hele landet.

Nye stemmer

En viktig del av Litteraturhusets oppgave er å løfte de nye litterære stemmene, for å sikre litteraturen også i framtiden. Dette gjør vi gjennom flere faste programposter, blant annet:

«Salong! Med Sandra Kolstad» kombinerer konvensjonell «åpen mikrofon», med lavskuldret, men opplysende samtale om kunst og praksis. Hver kveld byr på inspirasjon og refleksjon med noen av Norges fremste kunstnere og formidlere, med Kolstad som salongvert.

Hver desember arrangeres De store debutantdagene, et årlig arrangement etablert sammen med Ingvar Ambjørnsen, som er viet årets debutanter innenfor skjønnlitteratur for voksne. To dager på rad presenterer etablerte forfattere sine ferske kollegaer, og ønsker dem velkommen inn i forfattervarmen. For mange debutanter er kvelden det første møtet med norsk forfattermiljø, hvor de presenteres, leser, knytter kontakter og får informasjon fra viktige litterære organisasjoner.

FormidlerU er Litteraturhusets talentprogram for ferske barne- og ungdomsbokforfattere. Med støtte fra Talent Norge, Forleggerforrningen, NBU, NFFO, Kulturtanken og Norsk Forfattersentrum har vi laget et mentorprogram der ferske barne- og ungdomsforfattere inviteres til bl.a workshop i formidling, personlige mentortimer og formidlingspraksis.