Samisk og kvensk litteratur

Litteraturhuset har et løpende fokus på samisk og kvensk/norskfinsk litteratur.

Litteraturhuset ønsker å øke kunnskapen om historien og kulturen til Norges urfolk og nasjonale minoriteter, og om minoritetslitteratur i majoritetssamfunnet. Vi ønsker også å sette fokus på utfordringene knyttet til fornorskningspolitikk og språk som preger samisk og kvensk/norskfinsk språk og litteratur i dag.

Våren 2023 arrangerte Litteraturhuset festivalen «Alt dette er min heim – samiske og kvenske/norskfinske litteraturdager», hvor målet var nettopp å sette fokus på samisk og kvensk/norskfinsk litteratur.

Samisk tematikk

Bile av Synnøve Persen

Podkaster

Bilde fra innspilling av video samisk

Videoer

Portrett av Kathrine Nedrejord

Tekst: Jeg er også Sápmi

Les Kathrine Nedrejords bidrag til den skjønnlitterære antologien Hjem: «Jeg er også Sápmi».

Kvensk/norskfinsk tematikk

Bilde av Ingeborg Arvola og Tove Nilsen

Podkaster

Plansje kvensk

Videoer

My African Reading List

Som en del av Litteraturhusets podkast har vi sluppet fire spesial-episoder om afrikansk litteratur, hvor forfattere snakker om sine forfatterskap og gir sin leseliste fra det afrikanske kontinentet og diaspora.

Portrett av Masande Ntshanga

Masande Ntshanga