Reinstallering av printer på Windows-maskin

Hvordan installere printeren etter nettverksoppdatering

Aller først: Sørg for at du er kobla til nettverket Skribent med passord "skrivebok".

Finn søkefeltet på oppgavelinja, søk opp "skrivere og skannere", og åpne dette.

Finn den gamle printeren (den heter sannsynligvis enten Litteraturhusets gjesteskriver eller Xerox Versalink b605), klikk på denne og så på "Fjern enhet".

Trykk på "Legg til Enhet", og vent til "Skriveren jeg vil bruke finnes ikke" dukker opp, og klikk på denne.

Inne i vinduet som dukker opp, velg punkt 3: "Legg til en skriver ved hjelp av en IP-adresse eller et vertsnavn", og trykk neste.

Fra nedtrekksmenyen ved siden av Enhetstype, velg "TCP/IP-enhet". I feltet Vertsnavn eller IP-adresse skriv "10.0.29.21". Trykk neste.

Velg "Bruk driveren som allerede er installert" og trykk neste.

Skriv inn "Litteraturhuset 2" i navnefeltet, og trykk neste. Trykk neste på neste vindu også. Skriv ut en testside for å se at du har fått lagt inn printeren riktig.