UTSOLGT: Med utsikt fra Istanbul

Orhan Pamuk og Helge Jordheim

Icon of a place

Icon of an id badge

Arrangert avLitteraturhuset

[SCROLL DOWN FOR ENGLISH]

ARRANGEMENTET ER UTSOLGT I ALLE SALER.

I mer enn tretti år har forfatter og nobelprisvinner Orhan Pamuk skrevet verdenslitteratur med Tyrkia som utsiktspunkt. Hans sterke interesse for myter og fortellinger, samfunn og historie går som en rød tråd gjennom hele forfatterskapet, som bygger bro mellom østlig og vestlig kulturarv og modernitet. Han er Tyrkias mest leste, men også en omstridt forfatter, og går uredd inn i komplekse spørsmål om politikk og samfunn, konfliktfylt identitet eller livet som kunstner.

Hans romaner tar ofte utgangspunkt i konkrete, gjenkjennelige situasjoner i et sanselig språk. Samtidig utfordrer han sine lesere ved en stadig fornyelse og utforsking av romanformen: «Jeg har gjort det til et prinsipp å ikke skrive to romaner i samme modus», sier han i et intervju i boka Andre farger. «Jeg prøver å forandre alt. Det er derfor så mange lesere sier til meg at de likte en av romanene mine, men at det er synd jeg ikke har skrevet flere romaner som dem …»

Ved å følge Pamuks forfatterskap følger man også Istanbuls stadige fornyelse og utvikling, med de enorme endringene den historiemettede og mangefasetterte byen har gjennomgått i hans levetid. Denne våren kommer en ny Istanbul-roman fra Pamuks hånd, Kvinnen med rødt hår, oversatt av Ingeborg Fossestøl. Her følger vi en ung, ambisiøs gutt fra sommeren da han tar seg jobb som brønngraver. Romanen nøster opp et sinnrikt mysterium hvor far-og-sønn-relasjoner, litterære myter og fabler står sentralt.

Helge Jordheim, professor i kulturhistorie ved Universitetet i Oslo, leder samtalen når Orhan Pamuk, en av verdens fremste nålevende forfattere, gjester Litteraturhuset.

Arrangementet foregår på engelsk.

Pamuk gjester også utstillingen Orhan Pamuk: The Art of Fiction (http://www.khm.uio.no/besok-oss/historisk-museum/arrangementer/andre-arrangementer/2017/orhan-pamuk%3A-the-art-of-fiction.html) på Kulturhistorisk museum 22. mai, kuratert av Selene Wendt, The Global Art Project, og norgespremieren på filmen Innocence of Memories 23. mai, arrangert av Film fra Sør.

[IN ENGLISH]

THE EVENT IS SOLD OUT IN ALL VENUES.

With a view from Istanbul
Orhan Pamuk and Helge Jordheim

For more than thirty years, writer and Nobel Prize Laureate Orhan Pamuk has written world literature with Turkey as his vantage point. His strong interest in myths and stories, society and history runs like a common thread throughout his body of work, which connects Eastern and Western cultural heritage and modernity. He is Turkey’s most-read writer, but he is also contested, and he fearlessly takes on complex questions about politics and society, conflicted identities or the life of the artist.

His novels are often based on concrete and recognizable situations, rendered in a sensuous language. At the same time, he challenges his readers with his constant reinvention and exploration of the novel form: “I have made it a rule not to write any two novels in the same mode,” he says in an interview in the book Andre farger [Other Colors]. “I try to change everything. That is why so many readers tell me they liked one of my novels, but that it’s a shame that I didn’t write more novels like it…”

Following Pamuk’s writing, you also follow Istanbul’s constant reinvention and development, with the immense changes that the history-packed and multi-faceted city has undergone in his lifetime. This spring sees a new Istanbul novel from the hand of Pamuk, translated into Norwegian as Kvinnen med Rødt hår [The Red-Haired Woman] by Ingeborg Fossestøl. In it, we follow a young, ambitious boy from the summer he takes a job digging wells. The novel pieces together a comprehensive mystery in which different father-son-relationships myths and fables play a significant part.

Helge Jordheim, Professor of Cultural History at the University of Oslo, will interview Orhan Pamuk, one of the leading writers of the world today, when he visits The House of Literature.

The conversation will be in English.

Pamuk will also visit the exhibition Orhan Pamuk: The Art of Fiction (http://www.khm.uio.no/besok-oss/historisk-museum/arrangementer/andre-arrangementer/2017/orhan-pamuk%3A-the-art-of-fiction.html)at the Museum of Cultural History May 22nd, curated by Selena Wendt, The Global Art Project, and the Norwegian opening of the movie Innocence of Memories, on May 23rd, hosted by Films From the South.

Wergeland Litteraturhuset Orhan Pamuk og Helge Jordheim

Andre anbefalte arrangementer

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt ukentlige nyhetsbrev – og få spennende nyheter og arrangementer i innboksen hver uke!