Ungdomsinvolvering i helsefremmende arbeid i forskning og politikkutvikling

Seminar 29. mai om ungdomsinvolvering i det helsefremmende arbeidet.

Icon of a placeKverneland

Icon of a ticket

Gratis


Ikke-smittsomme sykdommer som f.eks. kreft, hjertesykdommer og diabetes, utgjør en vesentlig del av den nasjonale sykdomsbyrden. Samtidig er dette sykdommer som kan forebygges gjennom en samlet innsats i alle samfunnssektorer. Skolemat, restriksjoner på reklame, økt pris på snus, aldersgrense på energidrikker, sykkelveier og advarselmerking på alkohol er eksempel på mulige forebyggende tiltak.

For at innsatsen skal være relevant, er det nødvendig med god involvering av befolkningen, inkludert barn og unge. Dette seminaret setter fokus på ungdomsinvolvering i det helsefremmende arbeidet, blant annet gjennom eksempler og verktøy som ble utviklet i forskningsprosjektet CO-CREATE, hvor slik ungdomsinvolvering var sentralt.

Dagens møteleder: Gro Kvigne, Folkehelseinstituttet

Program

14.00 Velkommen
Knut-Inge Klepp, Folkehelseinstituttet

14.05 Hva er god ungdomsinvolvering?
Benjamin Myrstad, Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)

14.15 Nasjonale prosessar og initiativ for å sikre involvering av barn og unge
Sigrid Marie Orvik Benjaminsen, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)

14.25 Ungdomsinvolvering i politikkutforming på folkehelsefeltet
Arnfinn Helleve, Folkehelseinstituttet

14.35 Hvordan involvere ungdom i forebygging av overvekt?
Maja Enerhaug Egge, leder, Press Redd Barna Ungdom

14.45 Youth involvement in CO-CREATE – experiences from a EU research project
Claire Bouillon and Samantha Nesrallah, EAT

14.55 Panelsamtale

  • Benjamin Myrstad, Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)
  • Maja Enerhaug Egge, leder, Press Redd Barna Ungdom
  • Hanna Kristina Jakobsen, CO-CREATE Youth Task Force
  • Julie Hillesland, Folkehelseforeningen UNG
  • Arnfinn Helleve, Folkehelseinstituttet

15.25 Oppsummering
Knut-Inge Klepp, Folkehelseinstituttet

15.30 Vel hjem

Fagmøtet er gratis og åpent for alle. Ingen påmelding.

Den enkelte arrangør er ansvarlig for arrangement og tekst, innhenting av fototillatelse og fotokreditering. For spørsmål om innhold, deltakere eller andre detaljer, ta kontakt direkte med arrangøren.


Vil du leie Kverneland?

Dette arrangementet finner sted i Kverneland. Kverneland er en lys sal med utsikt mot Slottsparken.

Bilde av salen Kverneland på Litteraturhuset, med en stor veggillustrasjon som viser norske forfattere, tegnet av Steffen Kverneland.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt ukentlige nyhetsbrev – og få spennende nyheter og arrangementer i innboksen hver uke!