Tilhørighet vs Ensomhet: Kunst og uttrykksterapi (KUT)

På NIKUTs 30-årsjubileum fokuserer vi på kunstuttrykk under kollektivt traume ut fra et kunst og utrykkspsykoterpeutisk (KUT) perspektiv. Etter arrangementet vil Kongens fortjenstmedalje tildeles Melinda Ashley Meyer for hennes pionerarbeid innen dette faget.

Illustrasjon av paneldeltakerne og logo av "NIKUT 30år"
Illustrasjon: Privat

NIKUTs 30 årsjubileum og overrekkelsen av Kongens Fortjenstmedalje til Melinda Ashley Meyer og NIKUT.

KUT er en kreativ tilnærming til den terapeutiske og psykososiale prosessen hvor den verbale/ikke-verbale kommunikasjonen skjer gjennom bilde, dans/bevegelse, musikk, poesi, drama og psykodrama. De forskjellige kunstmodalitetene snakker til de forskjellige sansene, musikk til det auditive, dans til det sensorimotoriske og tegning/maling til det visuelle. Grunntanken er like enkel som slående. En traumatisert person sitter fast i traumet og da er samtaleterapi ofte ikke nok. Det gjelder å få personen i gang med livet igjen, vekke sansene gjennom maling, dans, musikk etc. Denne tilnærmingen har gitt overbevisende resultater, dokumentert både gjennom praksis og forskning.

KUT styrker forestillingsevnen. Ved å utvikle nysgjerrighet og utvide rommet for lek, kan man bidra til å styrke motstandskraft og sosialt engasjement. Ensomhet kan erstattes av tilhørighet.

Eksperter innenfor fagfeltet oppdaterer oss om KUT innen ulike felt som økopsykologi, psykose, kreft, traumer, flyktninger, sex og livskraft.

Målgruppen er helsearbeidere innen psykiatri og somatikk, pedagoger, organisasjonsledere, flyktningarbeidere, kunstnere, personal som jobber med akutt krisehjelp (politi, brannmenn, ambulansesjåfører m.fl.)

Arrangementet vil foregå på norsk.

PROGRAM

Konferansier: Per Espen Stoknes, PhD

09:30–10.00 Introduksjon av Professor Melinda Ashley Meyer og Per Espen Stoknes

10.05–10.35 Per Espen Stoknes med Professor Per Ingvar Haukeland: Økofilosofien og Økopsykologien møter Kunst- og Uttrykksterapi.

10.40–11:10 Professor Melinda A. Meyer: Utenforskap versus tilhørighet under kollektiv traume.

11.10–11.20 Mellomspill: Ulla Mari Brantenberg

11.25–11.55 Margareta Warja, PhD: Body in the Mind - Expressive Arts för personer med erfarenheter av på cancer och somatiska lidelser

LUNSJ 45 min

12.45–13.15 Kunst og Uttrykksterapeut Maja Thune: Fra lukket avdeling til kjærlighet som medisin.

13.20–13.50 Lena Kalland med Hanne Reichelt: Relasjonstraumer og ExA (Expressive Arts)

I en samtale- og diagnosebasert behandlingskultur har kunst- og uttrykksterapi blitt et verdifullt og ettertraktet tilbud ved Bærum DPS. Vi vil fortelle om hvordan arbeidet med kropp, tilstedeværelse, uttrykk og samspill vekker til live håp, selvfølelse, lek og kraft hos mennesker med tilknytningstraumer.

13.50–14.00 Mellomspill: Gunnar Reinsborg

14.05–14.35 Malin Wästlund: Seksualiteten og den kreative livskraften
Vår kreative livskraft, som er nært forbundet til vår seksualitet, kan åpne sansene og gi oss ny tilgang på seksuell energi. Å våge å sette søkelyset på seksuelle utfordringer, kan også hjelpe oss frigjøre innestengt energi, kraft og spontanitet.

14.40–14.50 Mellomspill: Margareta Wärja og Per Espen Stoknes

15.00–16.00 OVERREKKELSEN AV KONGENS FORTJENSTMEDALJE TIL MELINDA ASHLEY MEYER/NIKUT av Statsforvalteren Valgerd Svarstad Haugland med et musikalsk innslag av Ulla Mari Brantenberg

16.00–17.00 AVSLUTNING Hvor er vi i dag. Global helse og fredsarbeid med Per Espen Stoknes og Melinda A. Meyer

Lenke til Facebook-arrangement her.

Den enkelte arrangør er ansvarlig for arrangement og tekst, innhenting av fototillatelse og fotokreditering. For spørsmål om innhold, deltakere eller andre detaljer, ta kontakt direkte med arrangøren.

Den enkelte arrangør er ansvarlig for arrangement og tekst, innhenting av fototillatelse og fotokreditering. For spørsmål om innhold, deltakere eller andre detaljer, ta kontakt direkte med arrangøren.


Vil du leie Wergeland?

Dette arrangementet finner sted i Wergeland. Wergeland er Litteraturhusets storstue, med amfi og stolrader.

Bilde av Litteraturhusets hovedsal Wergeland

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt ukentlige nyhetsbrev – og få spennende nyheter og arrangementer i innboksen hver uke!