The Squiggle Club: Hvordan opplever små barn vold i familien og hvordan uttrykker de sine opplevelser

I dette foredraget presenteres erfaringer fra arbeid med små barn som har levd med vold i familien.

Tegning

Små barn i alderen 0-4 år preges i særlig stor grad av å vokse opp med vold i nære relasjoner, siden de tilbringer mye tid i hjemmet, har få referanserammer som tilsier at det de lever med er feil, og mangler begrep og språk for å uttrykke seg om sin situasjon.

Child Parent Psychotherapy (CPP) er en metode som retter seg mot små barn 0-6 år, hvor barnet og omsorgsgiver er preget av det samme traume - som ofte er tilfelle etter vold i familien. I dette foredraget presenteres erfaringer fra arbeid med små barn som har levd med vold i familien.

Fokus vil være på hvordan små barn husker, representerer og uttrykker erfaringer med vold i nære relasjoner

Om foredragsholderen:


Henning Mohaupt
er psykologspesialist ved Alternativ til Vold i Stavanger, og har en PhD fra UiO om hvordan menn i voldsbehandling opplever sin relasjon til sine barn. Han er også trener i Child-Parent Psychotherapy, en behandlingsmetode for små barn som har opplevd traumer.

Ved ATV jobber han med voksne som bruker vold, voksne som utsettes for vold, og med foreldre-barn dyader, hvor samspillet har blitt preget av vold mellom foreldrene, eller mellom forelder og barn. Her har han erfaring fra arbeidet med både foreldre som har utsatt sin partner eller barnet for vold, og foreldre som har blitt utsatt for vold fra en partner.


The Squiggle Club er navnet på IBUPs åpne fagkvelder. Med ujevne mellomrom vil nye fagkvelder annonseres

Den enkelte arrangør er ansvarlig for arrangement og tekst, innhenting av fototillatelse og fotokreditering. For spørsmål om innhold, deltakere eller andre detaljer, ta kontakt direkte med arrangøren.


Vil du leie Berner?

Dette arrangementet finner sted i Berner. Berner-kjelleren er en mellomstor sal i underetasjen på Litteraturhuset.

Bilde av salen Berner i kjelleren på Litteraturhuset, med et portrett av Mia Berner på veggen.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt ukentlige nyhetsbrev – og få spennende nyheter og arrangementer i innboksen hver uke!