Tett Toni Morrison

Ved Édouard Louis

Icon of a place

Icon of an id badge

Arrangert avLitteraturhuset

Toni Morrison debuterte som forfatter i 1971 i en alder av nesten førti år. Hennes særegne stemme fikk umiddelbart gjennomslag i den amerikanske litterære offentligheten, og også internasjonalt vokste hennes ry i takt med hver nye utgivelse. I 1988 fikk hun Pulitzerprisen for Elskede, som også ble hennes store gjennombrudd, og i 1993 ble hun tildelt Nobelprisen i litteratur. I høst er hun aktuell på norsk med Gud hjelpe barnet, oversatt av Bodil Engen.

En svart kvinne fra arbeiderklassen som beskriver verden med råskap, smerte og med en uendelig vilje til sannhet. Følsomheten og sanseligheten i de små detaljene, volden som gjør seg gjeldende i de fleste menneskelige relasjoner. Det svarte, fattige USA.

Hvorfor føler en fransk, ung homse seg så igjen i Toni Morrisons litterære prosjekt? Édouard Louis skapte furore med sin debut Farvel til Eddy Bellegueule, en selvbiografisk tekst om sin oppvekst i den franske arbeiderklassen, der han ble trakassert for sin manglende maskulinitet og annerledeshet. Boka ble en bestselger i hjemlandet og ble oversatt til tjue språk. Klasse, kjønn og kroppen som slagmark: Louis foredrar nå om et av de forfatterskapene han setter høyest.

Etter foredraget vises den Oscar-prisvinnende filmatiseringen av Beloved fra 1998.

Édouard Louis samtaler 21. september med Kjersti Annesdatter Skomsvold om sin nye roman, En historie om vold.

FOTO: Timothy Greenfield-Sanders

[ENGLISH VERSION]
Friday, September 23. at 6pm, Wergeland
Free

Toni Morrison up close
by Édouard Louis

Toni Morrison’s debut as a writer, in 1971, came when she was close to forty. Her characteristic voice immediately resonated with the American literary scene, while her reputation internationally also grew with each new publication. In 1988, she was awarded the Pulitzer Prize for Beloved, which also became her big breakthrough, and in 1993, she was awarded the Nobel Prize in literature.This fall, her latest novel, God Help the Child, is available in Norwegian, translated by Bodil Engen.

A black, working class woman describing the world with brutality, pain and an infinite desire for truth. The sensitivity and sensuality of tiny details, the violence that manifests itself in most human relations. The black and poor United States.

Why does a young French homosexual so identify with Toni Morrison’s literary project? Édouard Louis caused a stir with his debut novel, En finir avec Eddy Bellegueule (Finishing off Eddy Bellegueule), an autobiographical text about his French working class childhood, during which he was harassed for his lack of masculinity and his differentness. The book became a best seller in his home country, and has been translated into twenty languages. Class, gender and the body as a battle ground: Louis will talk about one of the authors he values the most.

After the lecture, there will be a film screening of the Academy Award winning movie adaptation of Beloved from 1998.

September 21., Édouard Louis will talk with Kjersti Annesdatter Skomsvold about his new novel, Histoire de la violence (“The history of violence”).

Wergeland Litteraturhuset Ved Édouard Louis I denne episoden snakker den franske forfatteren Édouard Louis om Toni Morrison. Opptaket er hentet fra et foredrag han holdt på Litteraturhuset 23. september 2016,

Andre anbefalte arrangementer

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt ukentlige nyhetsbrev – og få spennende nyheter og arrangementer i innboksen hver uke!