Stigmadagen: Personlighetsforstyrrelser fra misforståelse til forståelse

Velkommen til en unik fordypning i lidelsen som sjelden nevnes med navn: personlighetsforstyrrelser.

to mennesker gir hverandre high five

Velkommen til en unik fordypning i lidelsen som sjelden nevnes med navn: personlighetsforstyrrelser. En konsekvens er at mange mennesker, som fra ung alder har strevd med å forstå seg selv, sine omgivelser og nærmeste, fanges i en unødvendig og smertefull spiral av misforståelser og avvisning. Det er på høy tid å luke bort mytene og misforståelsene omkring muligheten for bedring og hva det innebærer å leve med diagnosen.

Du lærer mer om:

  • Utvikling av personlighetsforstyrrelser
  • Om det å diagnostisere og bli diagnostisert med personlighetsforstyrrelse
  • Fra kategori til kontinuum: Personlighetsvansker, noe vi alle har mer eller mindre av?
  • Å leve med og tilfriskning fra lidelsen

Vi utforsker disse temaene fra fag- og erfaringsekspertenes perspektiver igjennom hele dagen.

Målgruppe:

Seminaret er for deg som interesserer deg for personlighetsforstyrrelser; enten du jobber i førstelinjen eller spesialisthelsetjenesten, er pårørende, har brukererfaring – eller om du er interessert i tema.

Godkjenning:

Seminaret er godkjent av Norsk Psykologforening som vedlikeholdskurs for spesialister med 6 timer.

Det er også søkt godkjenning fra Den Norske Legeforening.

Pris:

Inngangsbillett 250,-

Inngangsbillett med medlemsskap i Personlighetsalliansen ut 2024: 350,-

Digital deltakelse: 150,-

Digital deltakelse med medlemmsskap ut 2024: 250,-

Personlighetsalliansen:

Stigmadagen er en del av Kick-off for Personlighetsalliansen, som arrangeres i samarbeid med Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri.


Vi er en nyopprettet medlems- og interesseorganisasjon som arbeider for interessene til mennesker med nedsatt personlighetsfungering eller personlighetsforstyrrelse, pårørende og fagpersoner som arbeider med personlighetsvansker.

  • At færre utvikler personlighetsforstyrrelse.
  • Mennesker med personlighetsforstyrrelser skal motta kunnskapsbasert og likeverdig behandling.
  • Bedre livskvalitet for personer med nedsatt personlighetsfungering, inkludert pårørende.
  • Inkludering og tilrettelegging i arbeidslivet for den det gjelder og deres pårørende.
  • Bedre holdninger og arbeid mot diskriminering av personlighetsforstyrrelse hos den enkelte, i samfunnet og på systemnivå.
  • Fremme en dimensjonal forståelse av personlighetsvansker.

Program:

9:00-9:15 – Velkommen

9:15-9:30 – Om å motta vs. ikke motta behandling

9:30-10:00 – Utvikling av personlighetsforstyrrelse v/ Øyvind Urnes

10:00-10:30 – Panelsamtale om utvikling av personlighetsforstyrrelse. Ledet av Øyvind Urnes

10:30-10:45 – Pause

10:45-11:00 – Ungdom, diagnoser og leting etter selvet. v/ Fredrik Cappelen

11:00-12:00 – Diagnosen som endrer alt: Panelsamtale med klinikere og brukere om fordeler og ulemper med diagnosegruppen.

12:00-13:00 – Lunsj

13:00-13:30 – Fra kategori til kontinuum: Personlighetsvansker – noe vi alle har mer eller mindre av. v/ Ingeborg Ulltveit-Moe Eikenæs

13:30-14:15 – Panelsamtale om å leve med personlighetsforstyrrelse fra ulike perspektiver. Ledet av Åse-Line Baltzersen

14:15-14:30 – Pause

14:30-15:00 – Personlighetsforstyrrelse: Er det mulig å bli frisk? v/ Lars Mehlum

15:00-15:30 – Historier om bedring

Den enkelte arrangør er ansvarlig for arrangement og tekst, innhenting av fototillatelse og fotokreditering. For spørsmål om innhold, deltakere eller andre detaljer, ta kontakt direkte med arrangøren.


Vil du leie Wergeland?

Dette arrangementet finner sted i Wergeland. Wergeland er Litteraturhusets storstue, med amfi og stolrader.

Bilde av Litteraturhusets hovedsal Wergeland

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt ukentlige nyhetsbrev – og få spennende nyheter og arrangementer i innboksen hver uke!