Åpent møte om sosial ulikhet i utviklingen av ikke-smittsomme sykdommer (NCD)

Folkehelseinstituttet inviterer til åpent møte om sosial ulikhet i utviklingen av ikke-smittsomme sykdommer (NCD), og faktorer som påvirker helsetilstanden – fra forskning til kunnskapsbasert folkehelsearbeid og forebygging

Icon of a placeSkram

Icon of a ticket

Gratis

FHI logo

Det faglige programmet starter kl. 11.30. Enkel servering fra kl. 11.00.

Det blir god anledning til å delta, fordi møtet strømmes.

Program

11.30 – Velkommen og åpning.

11.45 - 12.30 – Helsetilstanden i Norge - status på NCD-feltet.

 • For tidlig død av ikke-smittsomme sykdommer (NCD) – sosiale helseforskjeller i NCD-død.
 • Nasjonale trender og sosiale helseforskjeller i samsykelighet av flere ikke-smittsomme sykdommer.
 • Kreftforekomst og sosial ulikhet.

Risikofaktorer før og nå - sosiale helseforskjeller?

 • Trender i risikofaktorer – alkohol, røyk/snus, fysisk inaktivitet, overvekt og fedme.
 • Endringer i opphopning av risikofaktorer fra 70-tallet fram til i dag.

12.30 – 12.40 – Nasjonale trender sett i en global sammenheng.

12.40 En liten strekk på bena!

12.55 – 13.55 – Fra nasjonale trender til kunnskapsbasert folkehelsearbeid.

 • Det systematiske folkehelsearbeidet i kommunen – et virkemiddel for å nå nasjonale mål?
 • Hvordan jobber vi?
  • Hvilken rolle har fylkeskommunen i arbeidet med forebygging av ikke-smittsomme sykdommer?
  • Hvordan arbeider kommunen med forebygging av ikke-smittsomme sykdommer?
  • Hvordan drive forskningsformidling til fylkeskommunen og kommuner? Eksempler fra Helseundersøkelsen i Trøndelag (HUNT).
 • Fra forskningsformidling til kunnskapsbaserte råd.
  • Hvordan jobber Helsedirektoratet for å gjøre forskning om til kunnskapsbaserte råd relevant for fylkeskommuner og kommuner?

13.55 – Kort oppsummering og «veien videre» - Gun Peggy Knudsen (FHI)

Den enkelte arrangør er ansvarlig for arrangement og tekst, innhenting av fototillatelse og fotokreditering. For spørsmål om innhold, deltakere eller andre detaljer, ta kontakt direkte med arrangøren.


Vil du leie Skram?

Dette arrangementet finner sted i Skram. Skram er den nest største salen på Litteraturhuset, lokalisert i andre etasje.

Bilde av salen Skram på Litteraturhuset med tomme stolrader

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt ukentlige nyhetsbrev – og få spennende nyheter og arrangementer i innboksen hver uke!