RIO-debatten: veien videre for rusbehandlinga i sørøst

Nå som Helse Sørøst har utlyst anbudsrunden for rusbehandlingen i egen region, arrangerer vi RIO-debatten om rusbehandlinga i sørøst


VELKOMMEN TIL RIO-DEBATTEN OM RUSBEHANDLINGA I SØRØST!

En av de aller viktigste debattene på rusfeltet blir om utformingen av tverrfaglig spesialisert rusbehandling, også det som kalles for TSB. Hvordan TSB finansieres setter store føringer for blant annet kvalitet, kompetanse, behandlingstilbud, tjenesteutvikling, kapasitet i rusbehandlingen som tilbys.

RIO - en landsdekkende brukerorganisasjon på rusfeltet, reagerer på at regjeringen over tid har ment at rusavhengige får for lite hjelp samtidig som vi nå ser betydelige kutt i spesialisthelsetjenestene. Vi er urolige for de rusavhengiges situasjon i fremtid og hvilken hjelp de vil tilbys.

Nå som Helse Sørøst har utlyst anbudsrunden for rusbehandlingen i egen region, arrangerer vi RIO-debatten om rusbehandlinga i sørøst. Vi har invitert inn foredragsholdere fra sivilt samfunn og aktører som tilbyr rusbehandling, og til partipolitisk panel. Arrangementet er åpent for alle, og vi håper særlig at ansatte som jobber innenfor TSB og sosial- og rusfeltet vil finne arrangementet nyttig og aktuelt.

Møteleder: Fredrik Nilsson

Innledere:

- Jan Gunnar Skoftedalen - Rusfeltets hovedorganisasjon

- Hanne Lorimer - Tyrilistiftelsen

- Helge Stikkbakke - Solliakollektivet

Panel:

Vi har som ønske å prioritere å invitere politikere med helsepolitisk kompetanse og posisjon. Panelet vil kunne oppdateres og består av:

- Even Røed (AP)

- Erlend Bøe (H)

- Marian Husein (SV)

- Seher Aydar (R)

Arrangementet er både fysisk og strømmes over nett

Den enkelte arrangør er ansvarlig for arrangement og tekst, innhenting av fototillatelse og fotokreditering. For spørsmål om innhold, deltakere eller andre detaljer, ta kontakt direkte med arrangøren.


Vil du leie Nedjma?

Dette arrangementet finner sted i Nedjma. Nedjma er en mellomstor sal i Litteraturhusets tredje etasje.

Bilde av salen Nedjma i 3. etasje på Litteraturhuset med tomme stolrader.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt ukentlige nyhetsbrev – og få spennende nyheter og arrangementer i innboksen hver uke!