Pilleskam og utfordringer i psykisk helsevern

Nasjonalt senter for Erfaringskompetanse inviterer fagfolk, brukere og pårørende for å snakke om stigma knyttet til bruk av medikamenter mot psykisk lidelse.

Portretter av paneldeltakere: Håkon Kongsrud Skard, Lars Lien, Ole-Marius Minde Johnsen og Anne Cecilie Jentoft
Foto: Privat, privat, Emilie Gjengedal Vatnøy, Linda Kristiansen

Styret i Norsk psykiatrisk forening hevdet i en kronikk i Aftenposten den 10.08.23 at «pilleskam» i psykiatrien er et alvorlig samfunnsproblem. Debatten som har fulgt den opprinnelige kronikken, har gått i ulike retninger, og satt fokus på flere sentrale problemstillinger på feltet. Positive og negative erfaringer med bruk av medikamenter mot psykiske lidelser, stigma knyttet til bruk av medikamenter mot psykisk lidelse, psykiatriens grunnlagsproblematikk, hva som er sentrale komponenter i god behandling av psykisk lidelse og spørsmål om hvilke utfordringer de psykiske helsetjenestene står overfor i dag har vært tematisert fra brukere og fagfolk.

Nasjonalt senter for Erfaringskompetanse ønsker i forlengelsen av debatten å invitere fagfolk, brukere og pårørende til en temakveld på Litteraturhuset i Oslo, den 24.10.23 kl 18-20, der vi ønsker å løfte disse sentrale spørsmålene.

Målsetningen er å undersøke hva fagfolk, brukere og pårørende kan enes om, hva som er reelle motsetninger og utfordringer, og hvordan slike motsetninger og utfordringer på feltet kan og bør håndteres på konstruktiv måte til beste for brukere.

Norsk psykiatrisk forening ved styreleder Lars Lien, Norsk psykologforening ved president Håkon Kongsrud Skard, Mental helse ved landsleder Ole-Marius Minde Johnsen og landsforeningen for pårørende innen psykisk helse ved landsstyreleder Anna Cecilie Jentoft møtes for å presentere sine perspektiver og debattere.

Den enkelte arrangør er ansvarlig for arrangement og tekst, innhenting av fototillatelse og fotokreditering. For spørsmål om innhold, deltakere eller andre detaljer, ta kontakt direkte med arrangøren.

Den enkelte arrangør er ansvarlig for arrangement og tekst, innhenting av fototillatelse og fotokreditering. For spørsmål om innhold, deltakere eller andre detaljer, ta kontakt direkte med arrangøren.


Vil du leie Skram?

Dette arrangementet finner sted i Skram. Skram er den nest største salen på Litteraturhuset, lokalisert i andre etasje.

Bilde av salen Skram på Litteraturhuset med tomme stolrader

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt ukentlige nyhetsbrev – og få spennende nyheter og arrangementer i innboksen hver uke!