Ny utredning om voldtekt: Hvordan skal vi hjelpe de utsatte?

Politikerne har nå fått en helhetlig gjennomgang av samfunnets innsats mot voldtekt på bordet. Hvordan skal den bidra til å gi bedre hjelp til de utsatte?

ansikt med piler rundt øyet

Seksuelle overgrep har store konsekvenser for samfunnet, og en voldtekt kan prege den utsatte i mange faser av livet. Viktige relasjoner kan ta skade og den psykiske helsen settes på spill. Det er fortsatt mange som kvier seg for å snakke om det som har skjedd, og når man ønsker hjelp er det vanskelig å få den. Vi ser at det er for lite kunnskap om følgene av overgrep i hjelpeapparatet, og for store geografiske forskjeller på hjelpetilbudet til unge.

Voldtektsutvalget har nå gjort den første gjennomgangen av samfunnets innsats mot voldtekt siden 2008.Siden den gang har #MeToo veltet om på hvordan vi ser på overgrep, det er gjort gode omfangsundersøkelser og vi hører stadig at seksuelle overgrep må anerkjennes som det folkehelseproblemet det er. Samtidig har omfanget av overgrep økt og samfunnets forebyggingstiltak har ikke en tydelig retning.

Nok. Norge ønsker at Voldtektsutvalgets NOU skal bli utgangspunktet for en diskusjon om hjelpen vi som samfunn gir utsatte, og inviterer derfor til debatt.

Hvordan ivaretar vi de mange som er blitt og kommer til å bli utsatt for voldtekt?

Program:

08.45: Dørene åpner

09.00: Velkommen ved daglig leder i Nok. Norge Ingvild Hestad Torkelsen

09.05: Utvalgsleder og kommuneoverlege Ole Henrik Augestad presenterer sentrale deler av kunnskapsgrunnlaget og tiltak fra NOU-en

09.30: Professor i kriminologi May-Len Skilbrei kommenterer utredningen i lys av sin forskning på voldtekt.

09.45: Samtale om med tre sentrale stortingspolitikere:

Ingunn Foss (H), Andreas Sjalg Unneland (SV), Rannveig Kvifte Andresen (Leder, DIXI Ressurssenter mot voldtekt). Flere gjester blir annonsert på FB.

Ingvild Hestad Torkelsen (Nok. Norge) leder samtalen.

Om arrangøren

Nok. Norge er paraplyorganisasjonene til landets femten Nok-sentre. Sentrene er lavterskeltilbud for alle over 16 år som har vært utsatt for seksuelle overgrep og deres pårørende, og tar årlig i mot i underkant av 3000 brukere.

Om utredningen

Regjeringen satte i februar 2023 ned et utvalg som skal utrede problemstillinger knyttet til forebygging og straffeforfølgning av voldtekt. Utvalget skal også utrede hvordan personer utsatt for overgrep blir ivaretatt, både i hjelpeapparatet og gjennom en eventuell straffesak. Utvalget skal levere sin NOU 8. mars 2024.

Den enkelte arrangør er ansvarlig for arrangement og tekst, innhenting av fototillatelse og fotokreditering. For spørsmål om innhold, deltakere eller andre detaljer, ta kontakt direkte med arrangøren.


Vil du leie Skram?

Dette arrangementet finner sted i Skram. Skram er den nest største salen på Litteraturhuset, lokalisert i andre etasje.

Bilde av salen Skram på Litteraturhuset med tomme stolrader

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt ukentlige nyhetsbrev – og få spennende nyheter og arrangementer i innboksen hver uke!