Norsk nok?

Føredrag om fornorskingspolitikken ved Ketil Zachariassen

Icon of a place

Icon of an id badge

Arrangert avLitteraturhuset

Føredrag om fornorskingspolitikken ved Ketil Zachariassen

Gjennom nesten to hundreår søkte norske styresmaktar å fornorske samar, kvener, skogfinnar og romanifolket. Målet var å få minoritetane til å gje opp sitt språk, sine kulturelle særtrekk, sin etnisitet og erstatte dei med norsk språk, kultur og tankesett. Skulen og lærarane var særleg viktige verktøy i arbeidet med å fremme fornorskingspolitikken, men også andre samfunnsinstitusjonar blei nytta i assimileringa.

Ketil Zachariassen er førsteamanuensis i moderne historie ved UiT. I dette føredraget vil han analysere fornorskingspolitikkens ideologi, praksis og målsetting på 1800- og 1900-tallet, og trekke linjer fram til i dag: Kva var resultatet av fornorskingspolitikken? Er han avslutta no – og i så tilfelle, når blei han det?

Litteraturhuset Berner (u. et) Historie Politikk og samfunn Alt dette er min heim https://litteraturhuset.ticketco.events/no/nb/e/norsk_nok_foeredrag_om_fornorskingspolitikken_ved_ketil_zachariassen

Andre anbefalte arrangementer

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt ukentlige nyhetsbrev – og få spennende nyheter og arrangementer i innboksen hver uke!