Norrøn mytologi

Ved Gro Steinsland

Icon of a place

Icon of an id badge

Arrangert avLitteraturhuset

Yme heitte kjempa som heile den norrøne gudeverda spring ut av. Føtene hans parar seg, og avkommet vert jotnane som slår seg til ute i Utgard. Æsene, dei høgverdige gudane, held til i Åsgard, der dei kjempar, døyr og står opp att når det er kveld og på tide å slakte den evigvarande grisen Særimne.

Den norrøne mytologien er eit skattkammer av kulturelle minne som fortel korleis nordbuane i førkristen tid oppfatta seg sjølve og si verd. Fargerike skapingsmytar fortel om korleis kosmos, samfunnshierarkiet og menneska har blitt til. I skiftande scener frå Åsgard, Midgard og Utgard kan me følgje kampane mellom gudar og jotnar, orden mot uorden, kosmos mot kaos. Typisk for den norrøne mentaliteten er tvisynet: Gudane treng kunnskapen og eignelutene til jotnane. Difor er møte, kompromiss og avtalar mellom maktene naudsynte for å skape balanse. Gudar gifter seg med vakre jotunkvinner, av erotiske alliansar på tvers veks konge- og herskarslektene fram.

Det går liner frå dei norrøne mytane i mellomalderdrakt og fram til nasjonsbyggjinga på 1800-talet, seier Gro Steinsland, professor i religionshistorie ved Universitetet i Oslo. Ho har undervist og forska på dette mytematerialet i førti år og avrundar no Litteraturhusets serie om mytologiar med føredrag om den norrøne gudeverda.

Arrangementet er del av Litteraturhusets satsing Folkeopplysning, som vert presentert i samarbeid med DNB.

Wergeland Litteraturhuset Ved Gro Steinsland

Andre anbefalte arrangementer

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt ukentlige nyhetsbrev – og få spennende nyheter og arrangementer i innboksen hver uke!