Moderne rasisme i Norge: Å avsløre det usynlige i det åpenbare

Panel om rasisme i Norge.

Icon of a placeNedjma

Icon of a ticket

Gratis

Bilder av talere på arrangementet.

Rasisme i Norge er et faktum for alle minoriteter som opplever det i hverdagen, men det er samtidig svært vanskelig å snakke om dette i offentligheten uten å bli møtt med forsvar, avfeiing og til med fornektelse. Å konfrontere rasisme er ubehagelig.

Vi inviterer deg til å ta et skritt utenfor komfortsonen og bli med våre paneldeltagere i en tankevekkende og sårt tiltrengt samtale. Gjennom dette arrangementet ønsker vi å ta opp følgende spørsmål:

- Hva tilrettelegger for fortsatt tilstedeværelse av rasisme i Norge?
- Hvilke konsekvenser har fortsatt tilstedeværelse av rasisme “det usynlige i det åpenbare"?
- Hvordan kan vi konfrontere det som er ubehagelig å snakke om og bevege oss mot likeverd for alle?

Rasisme er et flyktig begrep for de som ikke blir direkte påvirket. Foredragsholderne vil gjennom en rekke perspektiver belyse dens skjulte systemiske mekanismer og vidtrekkende konsekvenser gjennom en rekke perspektiver: hvordan forestillingen om "rase", selv når den betviles, fremdeles former moderne samfunn; , medienes hovedrolle knyttet til å produsere og reprodusere standarder for "normalitet", inkludert dens diskriminerende forutinntatthet; effekten rasisme har på liv, helse og trivsel for de som berøres; hvilke tiltak kan iverksettes i utdanning for å overvinne den internaliserte og ubevisste rasismen.

Prosjektet "Samlende eller splittende? Betydningen av medieframstillinger av innvandrere for integrering", finansiert av Medietilsynet, har gitt grobunn til dette arrangementet. Studien besto av undersøkelser av representasjoner av innvandrere presentert i norske medier under Covid-19 pandemien, samt hvordan denne dekningen påvirket livet til disse innvandrerne.

Programmet åpner med foredragsholdernes presentasjoner, fortsetter med en paneldebatt og avsluttes med en Q&A.

Foredragsholdere
Cristina Archetti (UiO) og Banafsheh Ranji (NTNU)
Rasisme i mediene: Å dekonstruere "normalitet"

Michelle A. Tisdel (Nasjonalbiblioteket)
Arv, arkiver og kunnskapsproduksjon: Een tilnærming gjennom sosial rettferdighet?

Jon Røyne Kyllingstad (UiO)
Fraværet av rase i Norge?

Kristin Gregers Eriksen (USN)
Ubehagelig tilstedeværelse i klasserommet: Den sanksjonerte uvitenheten om kolonialitet og rasisme

Patji Alnæs-Katjavi (Oslo Universitetssykehus)
Hva er ubevisst forutinntatthet?

Om
Cristina Archetti er professor i politisk kommunikasjon og journalistikk ved Universitetet i Oslo. I over 20 år har hun studert medier og kommunikasjon sin rolle i politiske prosesser. Hun har blant annet skrevet bøker om internasjonal journalistikk, medier og radikalisering, og om tabuer i det 21ste århundre. Hun er spesielt interessert i journalistikkens "blindsoner", særlig hvorfor og hvordan minoriteters stemmer dempes og legges lokk på.

Banafsheh Ranji er postdoktor og forsker i sosiologi ved NTNU. Hennes forskningsområder inkluderer sosiologi, journalistikk og også opplevelser fra hverdagslivet til minoritetssamfunn slik som innvandrere og flyktninger. Hun forsker for tiden på hvordan norske institusjoner, spesielt introduksjonsprogrammet, strukturerer innvandreres praksiser i hverdagen.

Michelle A. Tisdel har en ph.d. i sosialantropologi fra Harvard University (2006). Hun har utført langsiktig feltarbeid på Cuba og har skrevet en doktoravhandling om museer og afro-kubansk kulturarv. Tisdels forskningsinteresser inkluderer kulturpolitikk, kulturarv og diskurser om tilhørighet i Norge og Cuba. Hun har arbeidet som forskningsbibliotekar ved Nasjonalbiblioteket siden 2008.

Jon Røyne Kyllingstad er historiker og førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo, Kulturhistorisk museum. Han har spesialisert seg i vitenskapshistorie og akademiske institusjoners historie i perioden cirka 1870-2000. Han var tidligere sjefskonservator ved Teknisk Museum der han ledet forsknings- og utstillingsprosjektet "FOLK – From racial types to DNA sequences". Hans siste bokutgivelse Rase: en vitenskapshistorie oppsummerer to tiår med arbeidet om å endre ideer om rase, etnisitet og nasjonen knyttet til fysisk antropologi, genetikk og humanistiske disipliner, som arkeologi og historie.

Kristin Gregers Eriksen er førsteamanuensis i pedagogikk ved Universitetet i Sørøst-Norge. Hennes forskning og undervisning favner temaet rasisme og antirastistisk utdanning, urfolks og samiske kunnskaper i utdanning og tilnærminger til dekolonial teori i forskning og utdanning. Hun er forfatter av flere lærebøker og av læremateriell om rasisme for alle utdanningsnivåer. Kristin leder forskningsgruppen for samfunnsfagutdanning (SAMD) ved Universitetet i Sørøst-Norge og er nettverksansvarlig for Nordic Educational Research Associations nettverk om Critical Race, Racism and Whiteness in Education.

Patji Alnæs-Katjavivi er lege og ansatt ved Fødeavdelingen på Ullevål Sykehus. Han er født og oppvokst i London, hvor han også har tatt sin utdannelse. Patii er 50 år gammel, gift og har to barn.

Se facebook arrangementet her

Den enkelte arrangør er ansvarlig for arrangement og tekst, innhenting av fototillatelse og fotokreditering. For spørsmål om innhold, deltakere eller andre detaljer, ta kontakt direkte med arrangøren.


Vil du leie Nedjma?

Dette arrangementet finner sted i Nedjma. Nedjma er en mellomstor sal i Litteraturhusets tredje etasje.

Bilde av salen Nedjma i 3. etasje på Litteraturhuset med tomme stolrader.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt ukentlige nyhetsbrev – og få spennende nyheter og arrangementer i innboksen hver uke!