Minnesamling for Fredrik Heffermehl

Vi vil minnes fredsforkjemper, forfatter og jurist Fredrik Heffermehl som døde 21 desember 2023.

Icon of a placeBerner

Icon of an id badge

Arrangert avJohn Jones

Icon of a ticket

Gratis


Vi vil minnes fredsforkjemper, forfatter og jurist Fredrik Heffermehl som døde 21 desember 2023. Fredrik farget norsk fredsdebatt og spesielt debatt om Nobels fredspris i flere tiår.

Fredrik Heffermehl var født i 1938 og var utdannet ved New York University School of Law. Han ledet organisasjonen International Peace Bureau og International Association of Lawyers against Nuclear Arms. Som tidligere språkmektig leder av Fredsbyrået og aktiv i Norges fredsråd i en årrekke, satt han varige spor ikke bare i Norge, men også internasjonalt. Han kjempet for frigivelse av den israelske varsleren Vanunu og var en venn av nylig avdøde Daniel Ellsberg. Den siste etida engasjerte seg sterkt mot forsendelse av våpen til Ukraina og de israelske angrepene i Gaza. Venner fra hele verden har sendt kondolanser ved hans død.

Han siste bok fikk han lansert bare uker før jul, på sin 85te fødseldag 11.11, selve fredsdagen for Første verdenskrig. Boklanseringen ble slik sett også en avskjed i tråd med hvordan han levde: Boka The Real Nobel Peace Prize, a Squandered Opportunity to Abolish War var et sviende oppgjør med den norske Nobelkomiteens valg av nobelprisvinnere. Penger som skulle kommet nedrustningsarbeidet til gode, ble fordelt etter komiteen forgodtbefinnende, ofte til mange gode mennesker, men ikke til vinnere verdig etter Nobels intensjon.

Selv mente Fredrik at en verdig prisvinner etter Nobels intensjon var en som arbeidet for global nedrustning, reduksjon av det militæret, og for fredskonferanser og slik sikre forbrødring mellom nasjonene og reell fred. Testamentet er ikke til å misforstå, mente han, men Nobelkomiteen hadde klart det, kommenterte han ironisk.

Fredrik identifiserte 117 slike verdige kandidater i boka. Bare unntaksvis hadde Nobelkomiteen nærmet seg Nobels ønske for prisen, mente han. Han var spesielt stolt over å få støtte for sitt syn av tidligere høyesterettsjustitiarius Carsten Smith som også var tilstede ved boklanseringen. Smith roste forøvrig den omfattende og nitide forskningen som lå til grunn for bokens forslag til verdige vinnere fra år til år, et arbeid som var en doktorgrad verdig.

De senere årene viet han til skriving om dissse temaer og til gåturer i Åsgårdstrand som en av de nærmeste naboene til Edvard Munchs hus der. Han var forøvrig, etter eget utsagn, en framifrå petank-spiller også. Men helt til det siste var det sjeldent et freds- eller konflikt-tema fikk gå ukommentert i lokal og nasjonal presse eller blant venner.

Freds- og nedrustningsvenner inviterer til minnesamvær etter begravelsen i Vestre Gravlund som finner sted kl 14.30. Minnesamværet er 16.30 på Litteraturhuset.

Den enkelte arrangør er ansvarlig for arrangement og tekst, innhenting av fototillatelse og fotokreditering. For spørsmål om innhold, deltakere eller andre detaljer, ta kontakt direkte med arrangøren.


Vil du leie Berner?

Dette arrangementet finner sted i Berner. Berner-kjelleren er en mellomstor sal i underetasjen på Litteraturhuset.

Bilde av salen Berner i kjelleren på Litteraturhuset, med et portrett av Mia Berner på veggen.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt ukentlige nyhetsbrev – og få spennende nyheter og arrangementer i innboksen hver uke!