Medvirkning i byutviklingen i Oslo

Åpent møte - Alle velkomne

Icon of a placeNedjma

Icon of an id badge

Arrangert avOslo Velforbund

Icon of a ticket

Gratis

Barcode i Oslo

Program

  • Medvirkning er nøkkelen til bedre byutvikling - Leder av Oslo Velforbund Leif-Runar Forsth
  • Medvirkning i Byutvikling i Oslo – Leder av byutviklingsutvalget i Oslo – Haakon Riekeles
  • Medvirkning i praksis – Medvirkningsombudet (selvutnevnt) Christian Sømme
  • Bystyrepolitikere inviteres til å si hva de vil gjøre for medvirkning i byutviklingen i Oslo.
  • Innlegg fra salen - Spørsmål og diskusjon.

Medvirkning er nøkkelen til bedre byutvikling

Oslo kommune sier det slik: «Vi må motivere flere til å engasjere seg i planene for byen vår tidlig i prosessene. Folks lokalkunnskap er nøkkelen politikerne trenger til å ta gode avgjørelser, medvirkning er demokrati i praksis.»

«Det er de som bor og lever i lokalmiljøene som vet best hva stedet trenger. Jo bredere kunnskap og flere innspill beslutningstakere og utbyggere kan få, jo bedre beslutninger vil de kunne ta. Da får vi en bedre byutvikling til glede for alle som bor her, ikke minst for dem som blir direkte berørt av planprosesser, reguleringer og utbygging. Det er viktig at befolkningen involverer seg, føler eierskap til stedet de bor.»

Dette er Oslo Velforbund enig i.

Vi ønsker at dette også skal bli virkelighet – og ikke bare vakre ord.
Derfor dette møtet.

Den enkelte arrangør er ansvarlig for arrangement og tekst, innhenting av fototillatelse og fotokreditering. For spørsmål om innhold, deltakere eller andre detaljer, ta kontakt direkte med arrangøren.


Vil du leie Nedjma?

Dette arrangementet finner sted i Nedjma. Nedjma er en mellomstor sal i Litteraturhusets tredje etasje.

Bilde av salen Nedjma i 3. etasje på Litteraturhuset med tomme stolrader.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt ukentlige nyhetsbrev – og få spennende nyheter og arrangementer i innboksen hver uke!