Norge ut av EØS?

Hva sier EØS meldingen NOU2024:7 om politikernes muligheter til å sette pristak på strøm, vann og avløp?

Banner

Mange spør hvorfor et velstående land som vårt opplever økende fattigdom og lengre matkøer. Svarene kan ofte være komplekse og vanskelige å se.

Oberstløytnant Tor Petter Ekroll, militærflyger og hovedlærer ved Forsvarets Høyskole/Forsvarets Stabsskole med tilleggsutdanning i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo, vil belyse Norges utfordringer knyttet til EU gjennom EØS-avtalen. Han tjenestegjorde som varaordfører i Moss fra 2019 til 2023 og har som medlem av kontrollkomiteen i Viken sett de lokale utfordringene som EUs begrensninger pålegger Norge gjennom EØS-avtalen.

I sitt foredrag vil han gi innsikt i det begrensede handlingsrommet Norge har under EØS-avtalen, basert på en lite kjent utredning fra Stortingets utredningsseksjon i 2021.

Han får følge av Siri Hermo fra Trøndelag, som har vært en aktiv deltaker i samfunnsdebatten i mange år.

Delta på et engasjerende foredrag som vil kaste lys over Norges 30-årige tilknytning til EU gjennom EØS-avtalen, i forhold til vår evne til å beskytte egen beredskap og nasjonale ressurser. Dette er et høyaktuelt tema i forkant av Stortingsvalget i 2025.

Det vil bli satt av tid til spørsmål og kommentarer.

...

NOREXIT er en politisk interesseorganisasjon med et rent demokratisk formål.

Formålet er å spre kunnskap om hvordan EØS-avtalen påvirker vår suverenitet, demokrati og folkestyre.

Visjonen for NOREXIT er "For et folkestyrt Norge". Grunnloven angir hvordan demokratiet i Norge skal forvaltes. NOREXIT arbeider for at folkeavstemningene i 1972 og 1994 om nei til EU skal respekteres. NOREXIT støtter Grunnlovens §1 om at "Kongeriket Norge skal være et fritt, selvstendig, udelelig og uavhengig rike".

Verdier som frihet, rettferdighet, solidaritet, nasjonalt selvstyre, respekt for Grunnloven, miljøvern og internasjonalt samarbeid mellom uavhengige nasjoner er kjernen i NOREXITs ideologi.

Vi trenger å ivareta en overordnet demokratisk prosess for vår nasjonale økonomi der befolkningen legger premissene for fordelingen av nasjonale ressurser.

. . .

NOREXITs LOGO:

Hjertet er kjernen i NOREXITs budskap. Vi anser Norge som en del av et større fellesskap med andre uavhengige nasjoner. EU-fargene og EU`s stjerner symboliserer at EU er en av Norges nærmeste samarbeidspartnere, noe som er sentralt i NOREXITs symbolikk. Navnet NOREXIT har samme betydning som BREXIT, men med mål om at Norge skal forlate EØS. NOREXIT ønsker et hjertevarmt samarbeid der nasjonalt selvstyre opprettholdes, i motsetning til et forpliktende samarbeid i EU uten selvråderett. Det tydelige lynet representerer denne forskjellen. Lynet symboliserer også ACER som den utløsende faktoren for at mange nordmenn føler konsekvensene av EØS-avtalen. Hjertet representerer vår kamp for en varmere og mer kjærlig hverdag, der alle har lik verdi og innflytelse i sine lokale og nasjonale samfunn. Hjertet banker også for vårt demokrati og fellesskap.

Den enkelte arrangør er ansvarlig for arrangement og tekst, innhenting av fototillatelse og fotokreditering. For spørsmål om innhold, deltakere eller andre detaljer, ta kontakt direkte med arrangøren.


Vil du leie Nedjma?

Dette arrangementet finner sted i Nedjma. Nedjma er en mellomstor sal i Litteraturhusets tredje etasje.

Bilde av salen Nedjma i 3. etasje på Litteraturhuset med tomme stolrader.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt ukentlige nyhetsbrev – og få spennende nyheter og arrangementer i innboksen hver uke!