Libya neste? / Is Libya Next?

Mary Fitzgerald og Åsne Seierstad

Icon of a place

Icon of an id badge

Arrangert avLitteraturhuset

Fem år er gått siden den arabiske våren spredte seg fra Tunisia og Egypt og videre til Libya i februar 2011. På det tidspunktet var det få i vår del av verden som visste noe i det hele tatt om hva som foregikk i landet som hadde vært under Muammar al-Gaddafis kontroll i mer enn tretti år. Ikke brydde man seg nevneverdig om det heller.

Opprøret førte landet ut i en borgerkrig, deretter startet vestlig bombing i mars samme år, og så falt regimet. I dag sliter landet med tilnærmet anarkistiske tilstander, der Libya ifølge korrespondent og analytiker Mary Fitzgerald er tatt som gissel i en kamp mellom to regjeringer, to parlamenter og to hærsjefer.

Mary Fitzgerald har vært korrespondent for avisa Irish Times, og som en av få vestlige journalister har hun oppholdt seg i og rapportert fra landet siden revolusjonen. På Litteraturhuset møter Fitzgerald forfatterkollega Åsne Seierstad, som selv har vært i Libya som journalist for Newsweek. Blir Libya det neste landet hvor IS får fotfeste? Hva kan og bør det internasjonale samfunnet gjøre for å få ting på rett kjøl, og hva slags ansvar har Norge og de andre landene som bombet Libya for å bidra? Møt Fitzgerald og Seierstad i samtale.

ENGLISH VERSION
Is Libya Next?
Mary Fitzgerald and Åsne Seierstad
Five years have passed since the Arab spring spread from Tunisia and Egypt to Libya in February, 2011. At the time, few in our part of the world knew anything about what was going on in the country that had been under the control of Muammar al-Gaddafi for more than thirty years. Nor did it concern us much.

The uprising lead the country into a civil war, then Western countries began their bombing in March that same year, and then the regime fell. Today, the country grapples with a situation close to anarchy, where Libya, according to correspondent and analytic Mary Fitzgerald, is the hostage in a struggle between two governments, two parliaments and two army leaders.

Mary Fitzgerald has been a correspondent for the Irish Times, and as one of few Western journalists, has been located in and reported from the country since the revolution. At the House of Literature, Fitzgerald will meet fellow writer Åsne Seierstad, who has been to Libya herself, as a journalist for Newsweek. Will Libya be the next country in which the Islamic State gets a foothold? What can and should the international community do to set things straight, and what is the responsibility of Norway and the other countries that bombed Libya in this regard? Meet Fitzgerald and Seierstad in conversation.

Wergeland Litteraturhuset Mary Fitzgerald og Åsne Seierstad

Andre anbefalte arrangementer

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt ukentlige nyhetsbrev – og få spennende nyheter og arrangementer i innboksen hver uke!