Kulturelle identiteter i Ukraina: Etnisk og regionalt mangfold

Denne begivenheten vil fortsette å utforske det moderne ukrainske samfunnet gjennom mangfoldet.

Banner

Anna Chebotarova er sosiolog og doktorgradsstipendiat ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS) ved Universitetet i Oslo.

I sitt foredrag vil hun reflektere over transformasjonen av Ukrainas etnokulturelle mangfold og virkningen av den russisk-ukrainske krigen på inter-etniske relasjoner.

Etter hvert som ukrainske borgere med ulik bakgrunn forenes i opposisjon til russisk militær aggresjon, vokser rollen til den ukrainske nasjonalstaten. Samtidig blir felles ukrainsk identitet i økende grad sett gjennom den borgerlige linsen, og grensene mellom etniske identiteter blir stadig mer uklare.

Michael Gentile er professor i humangeografi ved Universitetet i Oslo. I sitt foredrag vil han diskutere konturene, innholdet og utviklingen av regionale, subregionale og over-regionale identiteter i Donbas og Azov regionene i Ukraina.

Disse har vært i frontlinjen av den russisk-ukrainske krigen i et tiår. Spesielt Donbas brukes fremtredende i russiske fortellinger om Ukrainas “ikke-ukrainskhet”.

Michael vil analysere skift som har skjedd de siste årene, samt den omstridte politikken knyttet til disse endringene.

Moderator: Nataliya Yeremeyeva (Den Ukrainske Forening i Norge)

Den enkelte arrangør er ansvarlig for arrangement og tekst, innhenting av fototillatelse og fotokreditering. For spørsmål om innhold, deltakere eller andre detaljer, ta kontakt direkte med arrangøren.


Vil du leie Nedjma?

Dette arrangementet finner sted i Nedjma. Nedjma er en mellomstor sal i Litteraturhusets tredje etasje.

Bilde av salen Nedjma i 3. etasje på Litteraturhuset med tomme stolrader.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt ukentlige nyhetsbrev – og få spennende nyheter og arrangementer i innboksen hver uke!