Konkurrerende verdenssyn: Russlands potensiale for innflytelse i Europa etter 24.02.2022

På dette seminaret vil vi blant annet drøfte hva det er ved den offisielle, russiske verdensanskuelsen som appellerer til visse grupper i Norge og det øvrige Europa.

Russland
Foto: Marthe Hånda Myhre

Samarbeid mellom russiske aktører og aktører i andre europeiske land blir ofte forbundet med lyssky affærer og skjulte påvirkningsoperasjoner.

Men det er bare én del av bildet. Det har også utviklet seg helt åpne forbindelseslinjer mellom institusjoner og grupperinger i Russland og Europa.

Noe av dette har vært motivert av pragmatiske hensyn, som for eksempel tilførsel av russisk energi til det øvrige Europa. I andre tilfeller dreier det seg om ideologi-baserte nettverk rundt illiberalt konservativ tematikk og anti-vestlige holdninger.

Et felles trekk er at både de russiske og de europeiske partnerne har ansett forbindelseslinjene som gjensidig nyttige. Samtidig har Russlands stadig mer autoritære politikk innad og aggressive atferd utad, gjort at nettverkene har vært gjenstand for kritikk.

PRORUSS-prosjektet har tatt for seg noen av disse forbindelseslinjene. På dette seminaret vil vi blant annet drøfte hva det er ved den offisielle, russiske verdensanskuelsen som appellerer til visse grupper i Norge og det øvrige Europa.

Slår for eksempel Putin-regimets moralkonservatisme an hos noen grupper i Norge? Og hvordan ser egentlig nordmenn på Russland og russerne? Er nordlendingene mer russlandsvennlige enn andre?

Svært mange russisk-europeiske forbindelseslinjer forble intakt etter Russlands annektering av Krym i 2014, men ble brutt etter invasjonen i 2022. Hvilke grupper har brutt med Russland, og hvorfor har andre ikke gjort det?

Har sanksjonspolitikken mot Russland gitt Putin-regimet anledning til å utvikle en særegen form for populisme som støtter opp om det autoritære regimet?

Seminaret avsluttes med en paneldebatt, som tar utgangspunkt i den siste tidens hendelser i Palestina-/Israel-konflikten. Gir denne konflikten nye muligheter for det russiske regimet til å bygge allianser med grupperinger i det øvrige Europa?

Arrangementet holdes på engelsk.

Foreløpig program

15.00 – 15.10 Opening: Russia and Europe in the populist-pragmatic nexus

Jørn Holm Hansen, Senior Researcher NIBR OsloMet

15.10 – 15.20 State populism and “anti-Russian” sanctions

Irina Busygina, Visiting Scholar, Davis Center, Harvard University (via video link)

15.20 – 15.30 Public opinion in Norway on relations with Russia and Russians

Aadne Aasland, Senior Researcher, NIBR OsloMet

15.30 – 15.40 Official Russia’s world views and their resonance in Norway

Marthe Handå Myhre, Senior Researcher, NIBR OsloMet

15.40 – 15.55Q/A

15.55 – 16.05 Coffee Break

16.05 – 16.30 How has the populist-pragmatic nexus changed as a result of the 2022 invasion of Ukraine?

Marlene Laruelle, Research Professor of International Affairs and Political Science, Director of the Illiberalism Studies Program, Elliott School of International Affairs, George Warshington University (on video)

16.30 – 17.15 The Israel-Palestine Conflict - A new window of opportunity for Russian influence in the West? (with Q/A) moderated by Mikkel Berg-Nordlie (Senior Researcher NIBR, OsloMet)

Jakub M Godzimirski (Senior Researcher NUPI), Jørn Holm-Hansen, Marthe Handå Myhre, Irina Busygina.

Den enkelte arrangør er ansvarlig for arrangement og tekst, innhenting av fototillatelse og fotokreditering. For spørsmål om innhold, deltakere eller andre detaljer, ta kontakt direkte med arrangøren.


Vil du leie Skram?

Dette arrangementet finner sted i Skram. Skram er den nest største salen på Litteraturhuset, lokalisert i andre etasje.

Bilde av salen Skram på Litteraturhuset med tomme stolrader

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt ukentlige nyhetsbrev – og få spennende nyheter og arrangementer i innboksen hver uke!