Klimatilpasning og utslippsreduksjoner i sårbare samfunn

Lurer du på hvordan klimakrisen påvirker de mest sårbare samfunnene i verden, og hvordan det kan utvikles varige strategier og løsninger? Kom på frokostseminar!

Green globe

Norges forskningsråd og forskningsfinansiører fra syv andre land har vært med på en stor, internasjonal utlysning på om lag 700 millioner kroner for å finne de beste forskningsprosjektene innenfor tematikken klimatilpasning og utslippsreduksjoner i sårbare samfunn. Initiativet International Joint Initiative for Research in Climate Change Adaptation and Mitigation ble ledet av The New Frontiers in Research Fund (NFRF), Canada.

Tematisk tok utlysningen utgangspunkt i de åtte risikoområdene beskrevet i den sjette IPCC-rapporten Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Målgruppen for forskningen er sårbare grupper som rammes hardest av klimaendringene grunnet deres geografiske bosted, sosiale og/eller økonomiske situasjon. Formålet med initiativet er i samarbeid med de berørte gruppene å utvikle varige strategier og løsninger som kan bidra til at disse gruppene kan opprettholde sitt livsgrunnlag, sin kultur, sine bosteder med mer, til tross for klimaendringene og de påvirkningene disse medfører.

Norske forskningsmiljøer gjorde det særdeles godt i konkurransen og Forskningsrådet har bevilget fem prosjekter som kommer til Litteraturhuset denne dagen for å fortelle om hvordan man kan få til klimatilpasning og utslippsreduksjoner i sårbare samfunn.

Informasjon om de bevilgede prosjektene og foredragsholdere kommer så snart resultatene er offentlige

Den enkelte arrangør er ansvarlig for arrangement og tekst, innhenting av fototillatelse og fotokreditering. For spørsmål om innhold, deltakere eller andre detaljer, ta kontakt direkte med arrangøren.


Vil du leie Wergeland?

Dette arrangementet finner sted i Wergeland. Wergeland er Litteraturhusets storstue, med amfi og stolrader.

Bilde av Litteraturhusets hovedsal Wergeland

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt ukentlige nyhetsbrev – og få spennende nyheter og arrangementer i innboksen hver uke!