I fengsel: Hvordan sikre nødvendig helsehjelp til innsatte med psykiske lidelser?

Amnesty International Norge inviterer til seminar

Banner

Amnesty International Norge inviterer til seminar om soningsforhold i norske fengsler med fokus på situasjonen for og rettighetene til innsatte med psykiske lidelser. Vi har med oss et sterkt team av deltakere:

  • Ellen Rønning-Arnesen (Ap), statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet
  • Helga Ervik, leder for Sivilombudets forebyggingsenhet
  • Arnhild Lauveng, visepresident i Psykologforeningen
  • Hanne Hamsund, leder i Foreningen for fangers pårørende (FFP)
  • Tom Svarva, Leder i Region Øst, Norsk Fengsels- og friomsorgsforbund (NFF)
  • Johan Lothe, leder i Wayback, Stiftelsen Livet etter soning
  • Marian Abdi Hussein (SV), helse- og justiskomiteen på Stortinget

Småbarnsmoren Jessica Ann Stephens (31) fra Canada tok livet sitt i Bredtveit fengsel i mars i år. Hun er én av minst 79 innsatte i norske fengsler som har mistet livet i selvmord siden 2008.

Retten til helse gjelder også innsatte i fengsel, men altfor mange innsatte med psykiske lidelser får ikke den helsehjelpen de trenger og har rett til.

Blant dagens fangebefolkning er det flere innsatte som har psykiske lidelser og mer omfattende lidelser enn for 10-15 år siden. Nedskjæringene over år innenfor spesialisthelsetjenesten gjør at det er for få sengeplasser i psykiatrien, og syke innsatte blir såkalte «svingdørspasienter».

Arbeidsoppgavene for ansatte i fengsel har endret seg, og de må utføre helsetjenester de ikke er kvalifisert til samtidig som det er for lav bemanning i fengslene.

Dette fører til at det altfor ofte anvendes tvangsmidler som isolasjon i form av innlåsing på cella, bruk av sikkerhetscelle, og belteseng, noe som Sivilombudet har kritisert i klare ordelag. En rapport fra Sivilombudet viser at det var 95 selvmordsforsøk i norske fengsler i 2022, mot 57 året før.

Vi har soningsforhold og arbeidsforhold i norske fengsler som fører til økt uhelse blant både innsatte og ansatte.

Det er bra at det er opprettet en forsterket fellesskapsavdeling på Ila, og at det skal opprettes en lignende for kvinner i Skien fengsel, men dette er ikke nok gitt situasjonen vi står i.

Sårbare mennesker som ikke har soningsevne er i fengsel, det skal de ikke være!

Dørene åpner kl. 08.30 og det vil være enkel bevertning. Påmelding til bslydal@amnesty.no

Den enkelte arrangør er ansvarlig for arrangement og tekst, innhenting av fototillatelse og fotokreditering. For spørsmål om innhold, deltakere eller andre detaljer, ta kontakt direkte med arrangøren.


Vil du leie Nedjma?

Dette arrangementet finner sted i Nedjma. Nedjma er en mellomstor sal i Litteraturhusets tredje etasje.

Bilde av salen Nedjma i 3. etasje på Litteraturhuset med tomme stolrader.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt ukentlige nyhetsbrev – og få spennende nyheter og arrangementer i innboksen hver uke!