Hvordan har ungdom det i dag, og hvordan kan voksne bidra til en tryggere ungdomstid?

Dette er en fagdag som egner seg for alle som jobber med barn og ungdom, og som ønsker nye perspektiver på hvordan vi som voksne kan skape en trygg og god ungdomstid, der vi unngår at ungdom skades av rusmidler.

Bilder av folk som snakker og ler

Hvordan kan vi gjøre ungdom trygge og robuste, og bidra til at de tar gode livsvalg?

Anders Bakken er forsker ved NOVA, seksjon for ungdomsforskning, og leder for Ungdata-senteret som har ansvar for ungdomsundersøkelsene Ungdata. Han har jobbet med ungdomsforskning i mange år og er særlig opptatt av oppvekstbetingelser for dagens ungdom. På fagdagen presenterer han utvikling og trender når det kommer til ungdoms bruk av rusmidler de siste årene.

Barne- og ungdomspsykolog og forfatter Kirsten Resaland er aktuell med boken «Snakk til meg» om hvordan voksne kan kommunisere godt med ungdom, og hun forteller på en engasjerende måte om hva som kjennetegner ungdomstiden, og hvordan vi som voksne kan skape ærlige samtaler med ungdom.

Politioverbetjent Anders Hoel-Aamodt ved seksjon for Kriminalitetsforebygging i enhet Sentrum presenterer hvordan politiet opplever ungdomsmiljøet i byen, og hvordan de jobber for å forebygge kriminalitet og rusmiddelproblematikk blant ungdom.

Nadia Ansar er psykolog og har doktorgrad i emosjonsfokusert ferdighetstrening for foreldre. Hun har gitt ut boken «Min Skam- en historie om forventninger og løsrivelse» om egen oppvekst i et patriarkalsk miljø. Nadia skal snakke om hva voksne kan gjøre for å styrke unges psykiske helse, og hun kommer til å bruke eksempler fra boken sin i foredraget. Hva kan foreldre og lærere gjøre hvis ungdom strever med rus eller andre psykiske vansker?

Sterk&Klar er et forebyggingsprogram der formidlere holder foredrag for foreldre med barn i skolen, med mål om å gi foreldrene kunnskap og verktøy til å kunne være gode grensesettere og omsorgspersoner for barna sine. Prosjektleder i Sterk&Klar, Sigrun Stenersen Espe, forteller om hvorfor foreldrene er så viktige i forebyggingsarbeidet og hvordan Sterk&Klar jobber med å skape nettverk mellom foreldrene slik at det blir lettere å sette grenser.

Sterk&Klar har også et forebyggingsprogram som retter seg mot foreldre med minoritetsbakgrunn, og kursleder Jevi Majid i Sterk&Klar Intro forteller om hvordan Intro jobber med å gi foreldre anledning til å reflektere over ruskultur, foreldrerolle og grensesetting. Intro holder foredrag for voksne i introduksjonsprogram og i organisasjoner som jobber med minoriteter.

Arrangementet er gratis, men krever påmelding.

Den enkelte arrangør er ansvarlig for arrangement og tekst, innhenting av fototillatelse og fotokreditering. For spørsmål om innhold, deltakere eller andre detaljer, ta kontakt direkte med arrangøren.


Vil du leie Wergeland?

Dette arrangementet finner sted i Wergeland. Wergeland er Litteraturhusets storstue, med amfi og stolrader.

Bilde av Litteraturhusets hovedsal Wergeland

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt ukentlige nyhetsbrev – og få spennende nyheter og arrangementer i innboksen hver uke!