Hvor står folkestyret? 20 år etter maktutredningen

Velkommen til lansering av nytt spesialnummer av Norsk sosiologisk tidsskrift!

Icon of a placeWergeland

Icon of a ticket

Gratis

banner

Det er 20 år siden makt- og demokratiutredningen konkluderte med at "det norske folkestyret er i forvitring snarere enn omforming"

Utredningen var det største samfunnsvitenskapelige prosjektet i Norge noensinne, og pekte på rettsliggjøring, markedsretting og globalisering som primære drivere for nedbygging av demokratiet.

Står konklusjonen seg, 20 år etter? Hvordan påvirkes de av klimaendringer, digitalisering og økt ulikhet - som har preget utviklingen siden 2003? Og hvordan bør samfunnsvitenskapene studere makt?I samarbeid med Sosiologforeningen avdeling Østlandet, inviterer Norsk sosiologisk tidsskrift til lansering av vårt temanummer om makt- og demokratiutredningen - 20 år etter!Innlegg og debatt ved:


- Anders Todal Jenssen: Globalisering, teknokrati og demokratisk impuls. Folkets makt i et komplekst samfunn


- Kari Steen-Johnsen og Bernard Enjolras: Makt og demokrati og framveksten av den digitale offentligheten


- Elin Allern Haugsgjerd: Mellom korporatisme og lobbyisme – Norske organisasjoners tilgang til politiske beslutningsprosesser


- Bård Lahn: Klimapolitikk i oljestaten. Robust folkestyre eller sementerte næringsinteresser?


- Marianne Nordli Hansen: Økonomiske eliter og økonomisk makt


- Cathrine Holst og Mari Teigen: Kjønnsmakt i likestillingslandet

Den enkelte arrangør er ansvarlig for arrangement og tekst, innhenting av fototillatelse og fotokreditering. For spørsmål om innhold, deltakere eller andre detaljer, ta kontakt direkte med arrangøren.


Vil du leie Wergeland?

Dette arrangementet finner sted i Wergeland. Wergeland er Litteraturhusets storstue, med amfi og stolrader.

Bilde av Litteraturhusets hovedsal Wergeland

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt ukentlige nyhetsbrev – og få spennende nyheter og arrangementer i innboksen hver uke!