Radikalisering: Hva er vi villige til å ofre for sikkerheten?

28. november lanseres forskningsrapporten «Risikovurdering og reintegrering av radikaliserte individer i Norden» på Litteraturhuset i Oslo.

Illustrasjon av en by sikret av internett

Hvordan sikrer vi samfunnet mot voldelig ekstremisme, samtidig som vi ivaretar sentrale demokratiske verdier i vårt samfunn?

Hvor mye er vi villige til å ofre av personlig frihet for å føle oss trygge?

Hvordan balansere samfunnsvern og personvern når målet er å forebygge terrorisme?

28. november lanseres forskningsrapporten «Risikovurdering og reintegrering av radikaliserte individer i Norden» på Litteraturhuset i Oslo.

Arrangementet strømmes, men det er påmelding for de som ønsker å delta fysisk.

Risikovurderinger av radikaliserte individer har blitt et sentralt virkemiddel for å forebygge voldelig ekstremisme.

Men hvordan utarbeides risikovurderinger i Norge og i de andre nordiske landene i dag?Og hvordan bør man gjøre det fremover?

Hvilken informasjon trengs, og hvilken informasjon er tilgjengelig?

Bør vi i Norge tillate mer informasjonsdeling fra helse- og sosialtjenestene til politiet for å styrke risikovurderingene slik som i Danmark? Rapporten kaster lys over disse temaene.

Rapporten belyser også arbeidet med å støtte radikaliserte individer tilbake til et samfunn basert på liberale demokratiske prinsipper.

Hvilke endringer ønskes, og hvordan arbeider man for å få det til? Hvordan vektlegges beskyttelse av samfunnet og støtte til den enkelte i arbeidet med reintegrering? Hva står man som radikalisert person utenfor, og hva skal reintegreringen føre personene tilbake til?

Program:

09.30 Kaffe, frukt og croissanter

10.00 Velkommen

10.05-10.50 Presentasjon av rapport av forfatterne Stian Lid, forsker ved NIBR OsloMet og Tina Wilchen Christensen, forsker ved Århus Universitet (DK)

10.50- 11.30 Kommentarer til rapporten og tematikken

- Henrik Syse, filosof, professor ved Fredsforskningsinstituttet (PRIO)

- Helene Oppen Ingebrigtsen Gundhus, kriminolog, professor ved Universitet i Oslo

- Cecilie Stokke og Mari Groven Oppedal, Radikaliseringskontakt i Oslo Politidistrikt Enhet Vest og SLT-koordinator i Bærum kommune

11.30-12.00 Panelsamtale og spørsmål fra salen

Den enkelte arrangør er ansvarlig for arrangement og tekst, innhenting av fototillatelse og fotokreditering. For spørsmål om innhold, deltakere eller andre detaljer, ta kontakt direkte med arrangøren.


Vil du leie Berner?

Dette arrangementet finner sted i Berner. Berner-kjelleren er en mellomstor sal i underetasjen på Litteraturhuset.

Bilde av salen Berner i kjelleren på Litteraturhuset, med et portrett av Mia Berner på veggen.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt ukentlige nyhetsbrev – og få spennende nyheter og arrangementer i innboksen hver uke!