Foreldreskap i Norge og barnevernet

Gratis dialog - seminar Foreldreskap i Norge og barnevernet

Banner

• Foreldreskap i Norge. Oppdragelse, oppvekst, utfordringer og foreldrestøtte.

Velkommen til gratis Dialog – seminar Foreldreskap i Norge og barnevernet! Dette er et prosjekt i regi av Voksne for Barn med støtte fra Bufdir. Voksne for Barn er en ideell medlemsorganisasjon som siden 1960 har jobbet for barns oppvekstsvilkår og psykisk helse. Siden 2014 driver organisasjonen med foreldrestøttene tiltak for foreldre og omsorgspersoner fra Øst-Europa.

For innvandrerforeldre kan det norske samfunnet være utfordrende å forholde seg til, og synet på i hvor stor grad offentlige myndigheter skal være en del av barns oppvekst skiller seg ofte fra det de har erfaring med fra hjemlandet. Synet på oppdragelse og på barnet er veldig forskjellig også når man sammenlikner Norge med Øst-Europa og andre land. Foreldre og foresatte kan mangle kunnskap om hva som forventes av foreldre i Norge, hvordan familiestøtteapparat fungerer, og hvordan og i hvilken grad de kan hjelpe.

På seminaret vil deltakerne få kunnskap om hvordan de kan bidra til en helsefremmende oppvekst. De vil få bedre forståelse om hva som forventes av foreldre i Norge, hvordan helse-, sosial- og oppveksttjenester arbeider og om rettigheter og plikter knyttet til foreldrerollen. Hvordan barnevernet kan hjelpe og støtte familien i vanskelig perioder.

Vi håper at kunnskapen som deltakerne vil få på seminaret, vil gjøre foreldrehverdag i Norge mer forutsigbar og trygg. Vi tror også at seminaret vil hjelpe deltakere å forstå barna sine bedre.

Voksne for Barn har utarbeidet hefter for foreldre på ukrainsk, som vil bli gratis tilgjengelig på seminaret.

Seminaret er for foreldre, foresatte og andre voksne.

Program:

12:45 Registrering, drikke og snacks

13:00

- Alina Wiese. Barnerettigheter. Barneoppdragelse og helsefremmende oppvekstsvilkår i Norge.

- Olha Basista. Migrasjon og foreldrerolle. Hva forventes av foreldre i Norge. Utfordringer i oppdragelsen.

14:00 Pause med matservering

14:15

- Alina Wiese. Barnevernet. Foreldrestøtte og hjelpeinstanser.

14:40 - 15:00

- Spørsmål og diskusjon.

Seminarholdere:

Alina Wiese, prosjektleder og tiltaksansvarlig i Voksne for Barn, psykolog-psykoterapeut fra Litauen

Olha Basista, ukrainsk psykolog, gestaltterapeut, rådgiver på Foreldrestøttelinjen i Voksne for Barn.

Språk: ukrainsk, russisk med oversettelse til ukrainsk.

Påmelding: SMStil tlf: 967 25 731 eller foreldrestottelinjen@vfb.no (mailto:foreldrestottelinjen@vfb.no)

Hjertelig velkommen!

Den enkelte arrangør er ansvarlig for arrangement og tekst, innhenting av fototillatelse og fotokreditering. For spørsmål om innhold, deltakere eller andre detaljer, ta kontakt direkte med arrangøren.


Vil du leie Nedjma?

Dette arrangementet finner sted i Nedjma. Nedjma er en mellomstor sal i Litteraturhusets tredje etasje.

Bilde av salen Nedjma i 3. etasje på Litteraturhuset med tomme stolrader.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt ukentlige nyhetsbrev – og få spennende nyheter og arrangementer i innboksen hver uke!