Feminismen etter Hillary

Nancy Fraser og Hannah Helseth

Icon of a place

Icon of an id badge

Arrangert avLitteraturhuset

[SCROLL DOWN FOR ENGLISH]

ARRANGEMENTET ER UTSOLGT I HOVEDSALEN. HER (https://pay.ebillett.no/velg_antall.php?p_id=154&arrnr=25051) KAN DU KJØPE BILLETT TIL VIDEOOVERFØRING I KJELLEREN.

Dagen etter at Donald Trump formelt ble USAs president, deltok 4,5 millioner mennesker i Women’s Marches – kvinnemarsjer – verden over, i en av verdens største menneskerettsdemonstrasjoner noensinne. Mange frykter at framveksten av populisme og Trumps seier vil føre til et tilbakeslag for hardt tilkjempede rettigheter for kvinner og minoriteter. Samtidig er det uenighet innad i Women’s March-bevegelsen om veien videre, om de skal fortsette den kursen Hillary Clinton staket ut, eller om feminismen trenger en ny strategi.

Nancy Fraser er en framtredende amerikansk kjønnsforsker og feminist, og professor ved The New School of Social Research i New York. De siste tre årene har hun også vært professor II ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning ved Universitetet i Oslo. Fraser har lenge problematisert den identitetspolitiske vendingen i feminismen, og pekt på hvordan denne individualistiske retningen av feminismen går hånd i hånd med nyliberalismen, uten å ta tak i skjeve maktforhold eller voksende ulikhet.

Har feminismen blitt for individfokusert og for lite systemkritisk? Debatten satte inn for fullt med Hillary Clintons tap, og den har spredd seg til Skandinavia. Hva er potensialet, og retningen videre, for Women’s March-bevegelsen? Ser vi tegn til en ny vending med feminismen etter Hillary?

Hannah Helseth er sosiolog, forfatter og stipendiat ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning ved Universitetet i Oslo. Nå møter hun Nancy Fraser til samtale om veien videre for feminismen.

Arrangementet foregår på engelsk.

[IN ENGLISH]

THE EVENT IS SOLD OUT IN THE MAIN VENUE. YOU CAN BUY TICKETS FOR A VIDEO TRANSMISSION OF THE EVENT HERE (https://pay.ebillett.no/velg_antall.php?p_id=154&arrnr=25051).

Feminism after Hillary
Nancy Fraser and Hannah Helseth

The day after Donald Trump’s inauguration as president, 4,5 million people took to the streets in Women’s Marches all over the world, in one of the largest civil rights demonstrations in history. Many fear that the rise of populism will cause a backlash in hard-won rights for women and minorities. At the same time, within the Women’s March movement, there are different views as to the road ahead, whether to continue down Hillary Clinton’s path, or if there is a need for a new feminist strategy.

Nancy Fraser is a prominent American feminist and critical theorist, and Professor at the New School of Social Research in New York. For the last three years, she has also been Professor II at Center for Gender Research at the University of Oslo. Fraser has long problematized feminism’s turn to identity politics, and emphasized how this individualist feminism goes hand in hand with neoliberalism, without confronting skewed power structures and growing inequality.

Has feminism become too individualist, shying away from systemic criticism? The debate exploded after Hillary Clinton lost, and it has reached Scandinavia. What is the potential, and the road ahead, for the Women’s March movement? Do we see signs of a new kind of feminism after Hillary?

Hannah Helseth is a sociologist, writer and PhD candidate at the Center for Gender Research at the University of Oslo. She will meet Nancy Fraser for a conversation about the future for feminism.

The conversation will be in English.

Wergeland Litteraturhuset Nancy Fraser og Hannah Helseth

Andre anbefalte arrangementer

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt ukentlige nyhetsbrev – og få spennende nyheter og arrangementer i innboksen hver uke!