Fascismens arv: Økonomi

Ved Ola Innset

Icon of a place

Icon of an id badge

Arrangert avLitteraturhuset

Ved Ola Innset

Det er brei semje om at mellomkrigstidas økonomiske krise var ein av dei viktigaste grunnane til at nazismen og fascismen fekk så stort gjennomslag i Europa på 1930-talet. Men kva skyldtes krisa, og kva slags politiske lærdommar kan ein trekkje for å unngå at dagens økonomiske krise skal føre like gale av stad?

Heilt sidan andre verdskrig har europeisk økonomisk politikk framfor alt handla om å unngå ein repetisjon av mellomkrigstida og fascismens framvekst. Men analysane av krisas årsaker har endra seg i takt med politiske svingningar. I siste instans er spørsmålet djupt sett politisk: Er det for mykje kapitalisme som leiar til fascisme, eller er det tvert imot sosialistisk politikk?

Ola Innset er forfattar og stipendiat i historie ved European University Institute i Firenze og avsluttar med dette Litteraturhusets serie «Fascismens arv».

Litteraturhuset Wergeland Fascismens arv

Andre anbefalte arrangementer

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt ukentlige nyhetsbrev – og få spennende nyheter og arrangementer i innboksen hver uke!