Europas framtid | AVLYST

Syriza-guvernør Rena Dourou og Luuk van Middelaar

Icon of a place

Icon of an id badge

Arrangert avLitteraturhuset

Rena Dourou har dessverre måttet avlyse sitt Norgesbesøk på kort varsel og arrangementet er derfor avlyst. Vi beklager. Foredraget ved Luuk van Middelaar kl. 18 (/program/2015/01/politikkenvendertilbake.html) går som planlagt.

Hvor står det europeiske prosjektet nå, i januar 2015? Er den europeiske finanskrisen også å regne som en legitimitetskrise for EU?

Rena Dourou er gresk politiker fra det venstreradikale partiet Syriza, og skapte furore da hun i mai 2014 ble valgt til guvernør i Hellas’ største region, Attika. Nå arbeides det hardt i hennes hjemland for å få Hellas tilbake igjen på banen som nasjon. Hva gikk galt, og hva skal til for å få landet ut av den bakevja som euroen og manglende politisk styring har skapt?

Luuk van Middelaar er nederlandsk historiker, politiker og filosof. Han har vært rådgiver og taleskriver for Europarådets president Herman Van
Rompuy siden 2010, og har skrevet om EUs historie og unionens styrker og utfordringer. Denne kvelden innleder Dourou om EU og Europa sett fra Hellas. Deretter vil hun og Middelaar debattere veien videre for det europeiske samarbeidet. Er EU egnet for å løse krisen, eller er det nasjonalstatenes tilbakekomst som kan gjøre det?

Forfatter og journalist Simen Ekern er debattleder.

Arrangementet er støttet av Den Kongelige nederlandske ambassade.

FOTO: Fabian Weiß

ENGLISH VERSION
Wednesday January 14th 8 PM • Wergeland

We regret to announce that Rena Dourou unfortunately has had to cancel her visit to Norway on short notice. Consequently, the event has been canceled. Luuk van Middelaars lecture at 6pm (/program/2015/01/politikkenvendertilbake.html) will still take place.

The future of Europe
Syriza-governor Rena Dourou and Luuk van Middelaar
What is the status of the European project now, in January 2015? Is the European financial crisis also a crisis of legitimation for the EU?

Rena Dourou is a Greek politician from the leftist party Syriza, who created a sensation in May 2014 when she was elected governor of Greece’s largest region, Attika. In her home country, people are working hard to get Gresce back on the arena. What went wrong, and what does it take to get the country out of the deadlock situation created by the Euro crisis and the lack of political leadership?

Luuk van Middelaar is a Dutch historian, politician and philosopher. He has been the advisor and speech writer of President Herman Van Rompuy
since 2010, and he has written on the history of the EU and the strengths and challenges of the union. Tonight, Dourou will give an introdution on the EU and Europe seen from Greece, before discussing the future of European cooperation with van Middelaar. Is the EU capable of solving the crisis, or does it require the return of the nation states?

Author and journalist Simen Ekern will moderate the debate.

Wergeland Litteraturhuset Syriza-guvernør Rena Dourou og Luuk van Middelaar

Andre anbefalte arrangementer

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt ukentlige nyhetsbrev – og få spennende nyheter og arrangementer i innboksen hver uke!