En religiøst mangfoldig arbeidsplass

Når arbeidsgivere ønsker å være en religiøst mangfoldig arbeidsplass - hvilke utfordringer kan det gi, og hvordan kan de løses?

Illustrasjon av mennesker og mangfold
Foto: Angelina Bambina|Dreamstime.com

Mange arbeidsgivere mener i dag at mangfold er viktig. Samtidig nevner virksomhetene Likestillings- og Diskrimineringsombudet er i dialog med langt oftere at de arbeider med likestilling knyttet til kjønn, etnisitet, nedsatt funksjonsevne og graviditet, enn religion, tro og livssyn. Er religion, tro og livssyn vanskeligere å jobbe med når virksomheten tar tak i likestilling og mangfold?

Etter loven har religion, tro og livssyn et vern mot diskriminering, det samme som for eksempel både kjønn og etnisitet. Samtidig vil ikke det å være kristen, eller muslim, medføre at du møter den samme formen for diskriminering i arbeidslivet som du typisk møter som kvinne. Diskriminering forekommer på mange måter, og i ulik drakt fra yrke til yrke, og på tvers av de forskjellige grunnlagene. Derfor har vi invitert kloke hoder og samfunnsaktører fra ulike deler av arbeidslivet og samfunnet til å snakke om nettopp hvilke utfordringer som må tas tak i når arbeidsgiver ønsker å fremme religiøst mangfold på arbeidsplassen og hvordan disse kan løses. Det blir flere innlegg, god tid til å mingle og bygge nettverk, og en spennende panelsamtale.

Vi ser frem til et konstruktivt og dagsaktuelt frokostseminar sammen med deg!

Frokostseminaret er også avsparket for en uke med webinarer Likestillings- og diskrimineringsombudet arrangerer. I disse går vi mer i dybden på hva likestillings- og diskrimineringsloven gir av vern og plikter, blant annet i webinaret om «Religion og diskrimineringsvern i arbeidslivet» som avholdes dagen etter frokostseminaret.
Du kan lese mer om, og melde deg på til, alle webinarene på
www.ldo.no/ombudet-og-samfunnet/arrangement/.

Den enkelte arrangør er ansvarlig for arrangement og tekst, innhenting av fototillatelse og fotokreditering. For spørsmål om innhold, deltakere eller andre detaljer, ta kontakt direkte med arrangøren.

Den enkelte arrangør er ansvarlig for arrangement og tekst, innhenting av fototillatelse og fotokreditering. For spørsmål om innhold, deltakere eller andre detaljer, ta kontakt direkte med arrangøren.


Vil du leie Nedjma?

Dette arrangementet finner sted i Nedjma. Nedjma er en mellomstor sal i Litteraturhusets tredje etasje.

Bilde av salen Nedjma i 3. etasje på Litteraturhuset med tomme stolrader.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt ukentlige nyhetsbrev – og få spennende nyheter og arrangementer i innboksen hver uke!