Den uklassifiserbare

Anne Carson, Robert Currie og Linn Ullmann

Icon of a place

Icon of an id badge

Arrangert avLitteraturhuset

Den kanadiske forfatteren Anne Carsons verk er vanskelig å definere. De er hybrider. Bøkene beveger seg mellom essay, prosa, kritikk, oversettelse, dramatisk dialog, fiksjon og fakta. De overskrider også tradisjonelle litteraturdefinisjoner og kan gjenfinnes et godt stykke inn i et performativt landskap.

Anne Carson regnes som en av samtidens fremste engelskspråklige lyrikere. Hun er også oversetter og professor i klassisk litteratur ogfilologi, og referanser fra antikke storheter som Sapfo og Evripides dukker stadig opp i verkene hennes. Disse veves sammen med filosofiske betraktninger og gjenkjennelig hverdag til dikt som på samme tid oppleves som nyskapende, lærde og tilgjengelige. Tone Hødnebø har stått for den vakre norske gjendiktningen av Glass og ironi og Gud fra 2014.

Denne dagen framfører Anne Carson en performance utviklet i samarbeid med billedkunstner og partner Robert Currie. Carsons nye samling Float kommer denne høsten ut på engelsk. Her inngår blant annet Carsons svar på en henvendelse hun fikk, om å holde et akademisk foredrag om pronomener. Carson skrev da femten sonetter, som i tillegg til å inngå i Float, også er utgangspunktet for performancen som framføres denne kvelden.

Carson og Currie har gjort en rekke prosjekter sammen og er særlig kjent for nyskapende opplesninger der de drar veksler på Curries bakgrunn fra billedkunstfeltet. Med seg på scenen har de også danserne Guro Nagelhus Schia og Christine Kjellberg. Etter performancen samtaler Carson og Currie med forfatter Linn Ullmann.

Etter performancen samtaler Carson og Currie med forfatter Linn Ullmann, som er en av mange forfattere som setter Carsons forfatterskap høyt.

ENGLISH:

The Unclassifiable

Ann Carson, Robert Currie and Linn Ullmann

The Canadian author Anne Carson‘s writings are not easily defined. They are hybrids. Her books move between essays, prose, criticism, translation, dramatic dialogue, fact and fiction. They transgress traditional literary definitions, and appear well into a more performative landscape. Anne Carson is considered one of today’s leading English language lyric poets. She is also a translator and a Professor of the Classics, with references from Ancient greats such as Sappho and Euripides frequently appearing in her writings. These are woven together with philosophical reflections and the recognizable everyday into poems experienced as simultaneously innovative, scholarly and accessible. Poet and translator Tone Hødnebø is behind the beautiful Norwegian translation of Glass, Irony and God from 2014.

Today, Anne Carson will hold a performance created in collaboration with artist and partner Robert Currie. Carson’s new collection Float will be published in English this fall. Among other things, it contains Carson’s response to a request she had to hold a scholarly lecture on pronouns. Carson then wrote fifteen sonnets that, in addition to appearing in Float, also make up the basis for tonight’s performance.

Carson and Currie have collaborated on a number of different projects, and are especially well known for their innovative readings where they draw on Currie’s background from visual art. With them on stage are also three dancers.

After the performance, Carson and Currie will join author Linn Ullmann in conversation, Ullmann being one of many authors who highly value Carson’s writings.

Wergeland Litteraturhuset Anne Carson, Robert Currie og Linn Ullmann

Andre anbefalte arrangementer

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt ukentlige nyhetsbrev – og få spennende nyheter og arrangementer i innboksen hver uke!