Den sultne død/The Hungry Death

Martín Caparrós og Simen Ekern

Icon of a place

Icon of an id badge

Arrangert avLitteraturhuset

Den argentiske forfatteren og journalisten Martín Caparrós åpner sin siste bok Sult med å spørre hvordan i helvete vi kan la dette skje. Sult tar hvert år direkte og indirekte livet av ni millioner mennesker, et og et halvt holocaust – uten at verdenssamfunnet griper inn. Er det ingenting å gjøre? Eller må vi behandle fenomenet sult på en annen måte?

Martín Caparrós tar med leseren tilbake til oldtidens Hellas og menneskeartens opprinnelse, han diskuterer FN-definisjoner og klassiske etisk-filosofiske spørsmål om sultens vesen. Men også de helt konkrete valgene folk må ta, som for eksempel: Hvilket av barna dine skal du la spise
seg mett i dag?

Caparrós er forfatter av både skjønnlitterære og faglitterære titler. Sult, som har blitt oversatt til norsk av Christian Rugstad, er en sakprosautgivelse. Likevel drar teksten helt tydelig veksler på Caparrós skjønnlitterære kompetanse. På hans reise gjennom sultens verden, som også går til land som Niger, India, USA og Sør-Sudan, beveger han seg i et tekstlig terreng vi kjenner igjen fra den litterære journalistikkens mester, Ryszard Kapuściński. I likhet med ham er Caparrós eksperimentell og søkende, uten en fastsatt agenda på forhånd.

Møt Caparrós i samtale med journalist og sakprosaforfatter Simen Ekern.

ENGLISH VERSION
The Hungry Death
Martín Caparrós and Simen Ekern

In the opening of his last book, El HambreHunger»), the Argentinian writer and journalist Martín Caparrós asks how the hell we let this happen. Each year, hunger directly and indirectly kills nine million people, one and a half Holocaust – without intervention from the international community. Is there nothing to be done? Or do we have to treat the phenomenon of hunger in a different way?

Martín Caparrós brings the reader back to ancient Greece and to the origin of the human species, he discusses UN definitions and classic ethical/philosophical questions on the nature of hunger. But he also looks at the very concrete choices people have to make, such as: which of your children will get to eat enough today?

Caparrós is a writer of both fiction and non-fiction. El Hambre, which has been translated into Norwegian by Christian Rugstad, is non-fiction, but still makes use of Caparrós proficiency in fiction writing. On his journey through the world of hunger, which takes him to countries such as Niger, India, the USA and South Sudan, he moves in a textual terrain we recognize from the master of literary journalism, Ryszard Kapuściński. Like him, Caparrós is experimental and searching, without a previously fixed agenda.

Meet Caparrós in conversation with journalist and non-fiction writer Simen Ekern.

Wergeland Litteraturhuset Martín Caparrós og Simen Ekern

Andre anbefalte arrangementer

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt ukentlige nyhetsbrev – og få spennende nyheter og arrangementer i innboksen hver uke!