Boligleieforhold: Kontraktslengde og oppsigelsestid

Vil de foreslåtte endringene styrke leietakers stilling?

Icon of a placeSkram

Icon of a ticket

Gratis

Illustrasjon av vask som lekker

Hold av datoen! Jussbuss opplever at mange leietakere i lang tid har hatt problemer i sine leieforhold. Leietakere bor i dårlige boliger, og ofte er det vanskelig å komme seg ut av en dårlig kontrakt.

Husleielovutvalget har lagt frem en rapport som tar for seg dette, og deres løsninger knyttet til kontraktslengder og oppsigelsesvern. Forslagene er sterkt kritisert av eiendomsbransjen.

Debatten vil ta for seg lovutvalgets forslag til endringer av dagens husleielov. Trenger leietakere et sterkere vern? Vil forslagene føre til økte leiepriser? Samt en rekke andre spørsmål.

Velkommen til debatt!

Den enkelte arrangør er ansvarlig for arrangement og tekst, innhenting av fototillatelse og fotokreditering. For spørsmål om innhold, deltakere eller andre detaljer, ta kontakt direkte med arrangøren.


Vil du leie Skram?

Dette arrangementet finner sted i Skram. Skram er den nest største salen på Litteraturhuset, lokalisert i andre etasje.

Bilde av salen Skram på Litteraturhuset med tomme stolrader

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt ukentlige nyhetsbrev – og få spennende nyheter og arrangementer i innboksen hver uke!