Boklansering: Interpreting Intersectionality

Amund Rake Hoffarts nye bok ser på diskusjoner rundt begrepet «interseksjonalitet» i feministisk teori.

Bokomslag

Interseksjonalitetsbegrepet har de siste tiårene vokst fram som et av de mest sentrale begrepene i feministisk teori. Interessen for og bruken av begrepet har ikke bare eksplodert i akademiske sammenhenger, men interseksjonalitet har også blitt et viktig utgangspunkt for feministisk aktivisme verden over samt for utformingen av likestillingspolitikk i EU og i nordiske land.


Samtidig har interseksjonalitetsbegrepets økende popularitet og spredning blitt møtt med en viss skepsis og uro blant feministiske teoretikere. For hva skjer egentlig med et kritisk begrep når det blir «mainstream»? Begrepets spredning til stadig nye kontekster har gitt opphav til en utbredt bekymring for at interseksjonalitet er i ferd med å bli forvandlet til noe ugjenkjennelig: at begrepet står i fare for å miste sitt særpreg, sitt rotfeste og sin kritiske brodd.

Interpreting Intersectionality analyserer hvordan denne typen bekymring kommer til uttrykk i den stadig voksende metateoretiske litteraturen om interseksjonalitet. Boka viser hvordan denne litteraturen bestreber seg på å avsløre og kritisere måter som interseksjonalitetsbegrepet har blitt misforstått og misbrukt på. Videre presenterer boka en kritikk av disse korrigeringsforsøkene og argumenterer for at de, langt fra å redde interseksjonalitet fra misbruk, heller binder den akademiske diskursen om interseksjonalitet til en lite formålstjenlig enten/eller-argumentasjon.

Program:

-Velkommen

- Kort presentasjon av boka ved Amund Rake Hoffart  (STK)

- Samtale mellom forfatteren og Hannah Helseth (NKVTS)

Den enkelte arrangør er ansvarlig for arrangement og tekst, innhenting av fototillatelse og fotokreditering. For spørsmål om innhold, deltakere eller andre detaljer, ta kontakt direkte med arrangøren.


Vil du leie Nedjma?

Dette arrangementet finner sted i Nedjma. Nedjma er en mellomstor sal i Litteraturhusets tredje etasje.

Bilde av salen Nedjma i 3. etasje på Litteraturhuset med tomme stolrader.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt ukentlige nyhetsbrev – og få spennende nyheter og arrangementer i innboksen hver uke!