Bahá’ienes bidrag til internasjonalt fredsarbeid og fornyelse av FN

Foredrag med Bahá'í-samfunnet i Oslo.

Icon of a placeKverneland

Icon of a ticket

Gratis

Kollasj av diverse temaer

Står verdens samfunnet på randen av et sammenbrudd eller et gjennombrudd? Til tross for utbredte, ødeleggende kriser arbeides det intenst på internasjonalt nivå så vel som på grasrot plan med å skape nye handlingsalternativer for nasjoner, bedrifter og folk flest. Det Internasjonale Bahá’i-samfunnet har spilt, og fortsetter å spille, en svært aktiv rolle i prosesser som har til hensikt å styrke solidaritet mellom folk; å etablere en ny sosial kontrakt forankret i menneskerettigheter, respekt og tillit; og å forvalte ressurser slik at alle får delta i rettferdig og bærekraftig utvikling. Virksomheten omfatter blant annet å tilrettelegge for konstruktiv rådslagning mellom folk på alle nivåer, å delta i pågående diskusjoner på internasjonalt plan, og å formidle nye perspektiver på globale problemer. I september i år skal FN vedta en «Pakt for Fremtiden». Som co-chair for «The Coalition for the UN We Need”, har Det Internasjonale Bahá’i-samfunnet blant annet koordinert innspill til Pakten fra mennesker verden over.

Victoria W. Thoresen er emerita ved Høgskolen i Innlandet. Hun har vært innehaver av UNESCO Chair for Utdanning om Bærekraftig Levesett og var grunnleggeren av Senteret for Samarbeidslæring for Bærekraftig Utvikling. Thoresen har arbeidet tett med UNEP, UNESCO, ECOSOC, OECD, E.U. og andre internasjonale organisasjoner som er opptatt av fred og bærekraftig utvikling. Som lærer, lærerutdanner, internasjonal pedagogisk konsulent og forfatter, har hun fokusert på verdibasert utdanning, forbrukerutdanning, og utdanning for bærekraftig utvikling og fred.

Telefon til bahá'í-samfunnet i Oslo: 986 38 202
E-post til bahá'í-samfunnet i Oslo: oslo@bahai.no (mailto:oslo@bahai.no)

Den enkelte arrangør er ansvarlig for arrangement og tekst, innhenting av fototillatelse og fotokreditering. For spørsmål om innhold, deltakere eller andre detaljer, ta kontakt direkte med arrangøren.


Vil du leie Kverneland?

Dette arrangementet finner sted i Kverneland. Kverneland er en lys sal med utsikt mot Slottsparken.

Bilde av salen Kverneland på Litteraturhuset, med en stor veggillustrasjon som viser norske forfattere, tegnet av Steffen Kverneland.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt ukentlige nyhetsbrev – og få spennende nyheter og arrangementer i innboksen hver uke!