Åpent seminar: Hva er en kvinne?

Åpent gratis seminar

Icon of a placeNedjma

Icon of an id badge

Arrangert avFrode Saugestad

Icon of a ticket

Gratis


Bare for et lite tiår siden var det å oppriktig stille dette spørsmålet noe uvirkelig. For det virker så åpenbart og naturlig hva en kvinne er, når vi også vet hva en mann er.

Språket vårt, hvordan vi bruker det for å kommunisere med hverandre, for å beskrive og gi mening til verden er helt avgjørende for en respektfull sameksistens.

Kampen om språket har også igjennom historien vært et viktig redskap for undertrykte og marginaliserte grupper, og kvinners kamp for likestilling rettferdighet og rettigheter basert på kjønn er intet unntak.

I dag er denne kampen hardere og ikke minst viktigere enn noen gang. Mange kvinner opplever at hva det vil si å være kvinne nå plutselig er noe som er åpent for forhandling, at hva det vil si å være kvinne er opp til hver enkelt å bestemme. At den materielle virkeligheten ikke betyr noen ting, fordi forståelsen av språket forsøkes endret på en slik måte at hvem som helst kan definere hva en kvinne er og hvem som er kvinner.

Tanken bak dette seminaret er å forsøke løfte denne debatten litt opp og frem (ingen liten ambisjon) og å unngå skyttergravsmentalitet gjennom å gi mikrofonen til begge sider.

 

Jeg er glad over å ha fått prominente gjester fra det store utland som Helen Joyce og Emma Hilton.

Seminaret vil foregå på norsk og engelsk.

Seminaret er åpent og gratis for alle og finner sted på i Nedjma torsdag 2. november fra kl 16.00 - 20.00.

Program

16.00 – 16.45
Anne Robberstad:
«Hva er en juridisk kvinne?» 
Etterfulgt av en samtale med blandt annet Tonje Gjevjon om lesbiskes særskilte utfordringer.

Anne Robberstad er Professor emerita i jus ved UIO.

Tonje Gjevjon er utdannet ved Statens kunstakademi i Bergen (1999). Et gjennomgående tema i hennes kunstneriske virke har vært og er kvinner, kvinnekroppen og lesbisk kjærlighet gjennom ulike uttrykk som maleri, video, bøker, tekster og musikk. Gjevjon startet i 2017 debatten om kjønn i Norge etter innføring av Lov om juridisk kjønn, og har vært en sterk og tydelig stemme i debatten de siste seks årene.

17.00 – 17.45

Rosa kompetanse, kunnskap eller ideologi i pensum og skole?

Øyvind Soltun Andreassen

«Trygge motstanderrom i fellesskolen»

Andreassen er stipendiat i religions- og livssynsdidaktikk ved Institutt for lærerutdanning ved NTNU i Trondheim.

Kamilla Aslaksen:

«What is a woman in Norwegian school textbooks?»

«Aslaksen is associate professor in Scandinavian Literature at Inland Norway University of Applied Sciences. She has published extensively on book history, women’s writing and the nineteenth century in Scandinavian literature.

Aslaksen is head of Sigerdriva: Nordic Network for gender criticial scholars. She will speak about her ongoing research project on representations of sex and gender in Norwegian school textbooks.»

I etterkant av innledningen blir det en samtale. Denne vil foregå på norsk.

18.00 – 18.45:

«Hva er viktigst i kvinneidrett, rettferdig og trygg konkurranse eller inkludering?»

Jostein Hallén, Professor i fysiologi. Leder av forskningsgruppen for Integrert Fysiologi ved Norges Idrettshøgskole

Håvard Øvregård, Norges Idrettsforbund

19.00 – 19.45.
Helen Joyce intervju

Helen Joyce er en irsk journalist som har hatt flere ledende redaktørstillinger i tidsskriftet Economist. I 2021 utga hun boken Trans: When Ideology Meets Reality som, ikke uventet, fikk delt mottakelse. Boken var på bestselgerlisten til Sunday Times, og ble nominert til John Maddox-prisen.

Kort oppsummert er Joyce kritisk til transbevegelsens arbeid for at kjønnsidentitet skal erstatte biologisk kjønn, og at dette har store og uante konsekvenser for kvinner.

Den enkelte arrangør er ansvarlig for arrangement og tekst, innhenting av fototillatelse og fotokreditering. For spørsmål om innhold, deltakere eller andre detaljer, ta kontakt direkte med arrangøren.

Den enkelte arrangør er ansvarlig for arrangement og tekst, innhenting av fototillatelse og fotokreditering. For spørsmål om innhold, deltakere eller andre detaljer, ta kontakt direkte med arrangøren.


Vil du leie Nedjma?

Dette arrangementet finner sted i Nedjma. Nedjma er en mellomstor sal i Litteraturhusets tredje etasje.

Bilde av salen Nedjma i 3. etasje på Litteraturhuset med tomme stolrader.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt ukentlige nyhetsbrev – og få spennende nyheter og arrangementer i innboksen hver uke!