Kvinnehelse Tid for handling!

Foredrag om kvinnehelse.

Icon of a placeSkram

Icon of a ticket

Free

Bilde av foredragsholder Dora Thorhallsdottir

Kvinnehelseutvalget påpeker nødvendigheten av å ta kvinners helse på alvor og peker på at det mye prat, men lite handling. Mange kvinnehelseproblemer er underkommunisert, underbehandlet, underfinansiert, og konkrete tiltak er nødvendige for å likestille kvinners og menns helse.

 

Det er manglende kunnskap om kvinnehelse generelt og hvordan en rekke kvinnehelsetilstander fører til økt sykefravær og at kvinner ikke fullt ut greier å stå i arbeidslivet.

 

Overgangsalderen er en annen utfordring, hvor mange kvinner, men også helsepersonell mangler kunnskap. Utvalget mener dette er en mulighet for helsefremmende tiltak som kan ha gevinster for både individet og samfunnet.

 

Astellas inviterer til frokostmøte, der vi vil høre direkte fra representanter fra kvinnehelseutvalget, helsepersonell og politikere, og diskutere hvordan vi kan gå fra prat til handling innen kvinnehelse.

 

Foredragsholder og podkastvert Dora Thorhallsdottir vil innlede arrangementet.

Dørene åpner 07:30 og det vil være enkel bevertning før arrangementstart. Arrangementet varer fra klokken 08:00 til 09:45.

Følg arrangementet fysisk på Litteraturhuset eller direkte via lenken nedenfor. Velkommen!


s

The individual organizer is responsible for the event and text, obtaining photo permission, and photo credit. For questions about content, participants, or other details, please contact the organizer directly.


Do you want to rent Skram?

This event will take place in Skram. Skram er den nest største salen på Litteraturhuset, lokalisert i andre etasje.

Bilde av salen Skram på Litteraturhuset med tomme stolrader

Sign up for our newsletter

Sign up for our weekly newsletter – and get exciting news and events in your inbox every week!