AVLYST: Kick-off Personlighetsalliansen: En forstyrret personlighet?

Arrangementet er avlyst.

fargerik abstrakt illustrasjon av person

Personlighetsforstyrrelse: nyttig knagg eller diagnose til besvær?

Begrepet mange kjenner, men få forstår. Hvor ofte har vi ikke hørt ordet personlighetsforstyrrelse bli kastet rundt som en slengbemerkning i hverdagslige samtaler? Selv med diagnosen som et underliggende tema i mange samfunnsdebatter unngås begrepet. Behandling av personlighetsforstyrrelse løftes sjelden frem som en mulighet for å unngå at mennesker blir kasteballer i systemet. For eksempel sees dette i reportasjer om skjulte sosiale nettverk med selvskading, ungdommer i barnevernet og innsatte med store psykiske vansker som ikke får adekvat hjelp.

Hva er konsekvensene av å fortsette å overse personlighetsforstyrrelser? Hva betyr det egentlig å leve med en personlighetsforstyrrelse? Er diagnosen noe vi bør kvitte oss med, eller kan det være mer verdifullt å knuse mytene som omringer den?

Bli med på en kveld der vi utforsker disse spørsmålene og flere til. Vi har blant annet med oss Professor Sigmund Karterud, Karin Irene Gravbrøt (prosjektleder for utvikling av nasjonale retningslinjer), og MDG-politiker Kristoffer Robin Haug, samt brukerrepresentanter fra Personlighetsalliansen. Panelet ledes av Jørgen Flor.


Personlighetsalliansen:

Vi er en nyopprettet medlems- og interesseorganisasjon som arbeider for interessene til mennesker med nedsatt personlighetsfungering eller personlighetsforstyrrelse, pårørende og fagpersoner som arbeider med personlighetsvansker.

  • At færre utvikler personlighetsforstyrrelse.
  • Mennesker med personlighetsforstyrrelser skal motta kunnskapsbasert og likeverdig behandling.
  • Bedre livskvalitet for personer med nedsatt personlighetsfungering, inkludert pårørende.
  • Inkludering og tilrettelegging i arbeidslivet for den det gjelder og deres pårørende.
  • Bedre holdninger og arbeid mot diskriminering av personlighetsforstyrrelse hos den enkelte, i samfunnet og på systemnivå.
  • Fremme en dimensjonal forståelse av personlighetsvansker.

The individual organizer is responsible for the event and text, obtaining photo permission, and photo credit. For questions about content, participants, or other details, please contact the organizer directly.


Do you want to rent Skram?

This event will take place in Skram. Skram er den nest største salen på Litteraturhuset, lokalisert i andre etasje.

Bilde av salen Skram på Litteraturhuset med tomme stolrader

Sign up for our newsletter

Sign up for our weekly newsletter – and get exciting news and events in your inbox every week!