Hel ved eller vill vest?

Går vi mot millimeterjuss og mistillit i norske skoger? Vi tar debatten

Icon of a placeSkram

Icon of an id badge

Organised byNorskog

Skog

NORSKOG ønsker velkommen til debatt på Litteraturhuset i Oslo 13. februar. Temaet er behovet for strengere regulering, og storsamfunnets tillit til skogbruket.

De siste årene har norsk skogbruk vært i søkelyset. Flere aktører har tatt til orde for strengere regulering, og vist til ensartet skogbruk, flatehogst og dårlig økologisk tilstand i skog i sin argumentasjon for hvorfor dette er nødvendig.

NORSKOG er opptatt av åpen debatt rundt reguleringen av vår bransje. Vi er derfor glade for å ønske velkommen til seminaret «Hel ved eller vill vest – mot millimeterjuss og mistillit i norske skoger?”.

Hvilke problemer ønskes løst?

Hvor reelt er behovet for strengere regulering? Hvilke problemer skal eventuell ny lovgivning løse? Og har jussen allerede virkemidler som gjør at man kan løse disse problemene? Dette er noen av spørsmålene som vil bli diskutert på seminaret.

Foredragsholdere:

  • Fredrik Holth, Dosent, Institutt for eiendom og jus, NMBU , partner, Holth&Winge
  • Peder Landfald, Partner, Dæhlin Sand Advokatfirma
  • Kristine Jacobsen, jurist og næringspolitisk rådgiver i NORSKOG
  • Ordstyrer er Arne Rørå, administrerende direktør i NORSKOG. Detaljert program publiseres i løpet av kort tid.

Viktig spørsmål å løfte

Hvorvidt strengere regulering av skogbruket er nødvendig er et viktig spørsmål å løfte, både for norske skogeiere og hele storsamfunnet.

– Behovet for ny skogbrukslovgivning og veien videre når det gjelder regulering av bransjen er et svært viktig spørsmål både for skogeierne og storsamfunnet. Vi ønsker derfor åpen debatt om de konkrete utfordringene vår bransje står ovenfor, samtidig som vi spør oss om hvorvidt mer offentlig regulering er riktig vei for skognæringen, sier Benthe E. Løvenskiold, næringspolitisk sjef i NORSKOG.

The individual organizer is responsible for the event and text, obtaining photo permission, and photo credit. For questions about content, participants, or other details, please contact the organizer directly.


Do you want to rent Skram?

This event will take place in Skram. Skram er den nest største salen på Litteraturhuset, lokalisert i andre etasje.

Bilde av salen Skram på Litteraturhuset med tomme stolrader

Sign up for our newsletter

Sign up for our weekly newsletter – and get exciting news and events in your inbox every week!