Er det en plass for atomkraft i norsk energidebatt?

Norge trenger mer kraft. Vindkraft krever at vi ofrer natur. Solkraft får kritikk for uforsvarlige forsyningskjeder. Mange mener vi burde satse på atomkraft, men er det uten problemer?

Banner

Norge trenger ifølge Energikommisjonen 50 TWh mer strøm i året innen 2030. Med atomkraft vil man få en stor og stabil krafttilførsel, men flere påpeker at energiformen er dyr og vanskelig å få på plass, med store problemer for avfallsforvaltning. I Fukushima i Japan pågår fremdeles oppryddingen etter ulykken i 2011. Er ulempene større enn gevinsten?

På 38-årsdagen for Tsjernobyl-ulykken i Ukraina, inviterer Natur og Ungdom og Nei til Atomvåpen til debatt, i samarbeid med Naturvernforbundet og Internasjonal Kvinneliga for Fred og Frihet.

Arrangementet er delt opp i to bolker. Det blir først en innledning fra Direktorater for Strålevern og Atomberedskap og Norsk Nuklæer Dekommisjonering om norske erfaringer med beredskap etter Tsjernobylulykken og under krigen i Ukraina og utfordringene med håndtering og lagring av atomavfall.

Deretter blir det debatt - Rådgiver i Naturvernforbundet, Bror Eskil Heiret, møter Mathias Meyer, leder i Klimavenner for kjernekraft. Er det en plass for kjernekraft i den norske energidebatten?

PROGRAM

18.00 – 18.05: Tora Vassnes, holder innledning

18.05 – 18.15: Fredrik Espegren, DSA

18.15 – 18.25: Nils Bøhmer, NND

18.25 – 18.30: spørsmål og svar

18.30 – 18.45: Pause med enkel servering

Paneldebatt

18:45 – 18.50: Introduksjon av paneldeltakere

18.50 – 19.15: Paneldebatt

19.15 – 19.25: Panelister svarer på spørsmål fra salen

19.25 – 19.30: Felles avslutting

Det vil bli servert mat og drikke. Påmelding kreves.

The individual organizer is responsible for the event and text, obtaining photo permission, and photo credit. For questions about content, participants, or other details, please contact the organizer directly.


Do you want to rent Skram?

This event will take place in Skram. Skram er den nest største salen på Litteraturhuset, lokalisert i andre etasje.

Bilde av salen Skram på Litteraturhuset med tomme stolrader

Sign up for our newsletter

Sign up for our weekly newsletter – and get exciting news and events in your inbox every week!