Yemanedagen Asylpolitikk

I år vil vi i Oslo særlig rette søkelyset på barnas situasjon og på helsehjelp.

Bilde av Yemane Teferi
Foto: Tine Poppe

Vi utfordrer Oslo-politikerne til å klargjøre hvordan gruppen lengeværende ureturnerbare asylsøker kan få del i helt grunnleggende menneskerettigheter. Vi ber bla om at papirløse må få tilgang til helsehjelp på lik linje med resten av befolkningen, og at barn av lengeværende asylsøkere må behandles i tråd med FNs barnekonvensjon.

Følgende politikere deltar i møtet:

  • Håvard Bjørkedal Øvregård (H)
  • Anna Dåsnes (V)
  • Reidar Øyan (Ap)
  • Geir Lippestad (Sentrum)
  • Øyvind Håbrekke (Krf)
  • Rauand Ismal, (MDG)
  • Sofia Rana, (Raudt)
  • Omar Samy Gamal (SV)
  • Fredrik Sørlie (AUF)

I møtet vil vi møte 2 representanterfor de lengeværende/ureturnerbare Kokubay Emun og Nasim Alimoradi. Ragnhild Lerø (Helsesenteret for papirløse migranter), Jon Ole Martinsen (NOAS), Tor B Jørgensen (Mennesker i Limbo) ogGeirmund Kolltveit (musiker).

Samtaleledere:

Torbjørg Aalborg (Trefoldighetskirken) og Stian Antonsen (Norsk Folkehjelp).

Møteleder er Maria Hundeide.

Yemanedagen

Yemane Teferi fra Eritrea har gitt dagen navn. Som ungdom på 1970-tallet bistod Yemane en eritreisk frigjøringsbevegelse. Da han ble avslørt, måtte han rømme. Natt til 8.januar 2016 døde Yemane Teferi på asylmottak på Bømlo etter 24 år i asylmottak i Sverige og Norge. I de snart åtte årene som er gått etter at Yemane Teferi døde, er 8. januar blitt en dag hvor mange – fra ulike miljø og på tvers av politiske og livssynsmessige skillelinjer – går sammen for å kreve endringer i dagens strenge regelverk i asyl-og flyktningpolitikken.

Initiativgruppen for markering av Yemanedagen i Oslo kommer fra organisasjonene Mennesker i limbo (MiL), Helsesenteret for papirløse migranter i Oslo, Internasjonal kvinneliga for fred og frihet (IKFF), Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom, Fontenehuset i Oslo, Trefoldighetskirken, Norges Kristne Råd (NKR).

Elementære menneskerettigheter gjelder ikke for lengeværende asylsøkere.

I Norge er det nå mellom 1500 og 2000 lengeværende ureturnerbare asylsøkere som ikke har fått opphold i landet. Grunnleggende behov som et sted å bo, klær og medisiner blir ikke ivaretatt. De har ikke rett til arbeid, til skole og utdanning eller til å motta ordinær helsehjelp. Politikerne har over mange år strammet inn på grunnleggende basisytelser med alvorlige konsekvenser for gruppen lengeværende asylsøkere. Rapporter fra mange ulike instanser har over lang tid dokumentert hvordan mangel på elementære menneskerettigheter virker. Barn vokser opp i fattigdom, gravide får ikke den hjelp gravide skal ha. Mange lever i skjul, på andres nåde, blir utnyttet. Lengeværende asylsøkere har bare rett til akutt helsehjelp – flere ganger har behandling først kommet i gang når det var for sent.

Prioriterte krav i Oslo

Papirløse må få tilgang til helsehjelp på lik linje med resten av befolkningen

Lengeværende asylsøkere må få grunnleggende menneskerettigheter

-rett til arbeid, bolig og utdanning.

-rett til varig opphold etter fem år.

Barnets beste må alltid komme først

Barn av lengeværende asylsøkere må behandles i tråd med FNs barnekonvensjon.

Slutt å utvise foreldre og splitte familier. Regjeringen må iverksette Baumann-utvalgets anbefaling om at utlendinger med barn som hovedregel ikke skal utvises ved brudd på utlendingsloven. Der hvor det er behov for en reaksjon, kan det i stedet ilegges tilleggstid til botiden før man får permanent opphold.

Norge må følge FNs anbefalinger og tolkning av Flyktningkonvensjonen og Statløskonvensjonen

The individual organizer is responsible for the event and text, obtaining photo permission, and photo credit. For questions about content, participants, or other details, please contact the organizer directly.


Do you want to rent Berner?

This event will take place in Berner. Berner-kjelleren er en mellomstor sal i underetasjen på Litteraturhuset.

Bilde av salen Berner i kjelleren på Litteraturhuset, med et portrett av Mia Berner på veggen.

Sign up for our newsletter

Sign up for our weekly newsletter – and get exciting news and events in your inbox every week!