Vesten mot resten? Norsk politikk i en polarisert verden

Velkommen til frokostmøte på Litteraturhuset i Oslo!

Banner

Velkommen til frokostmøte på Litteraturhuset i Oslo! Utenriksminister Espen Barth Eide og leder av Stortingets utenriks- og forsvarskomite Ine Eriksen Søreide kommer for å diskutere norsk politikk i en polarisert verden med Dagfinn Høybråten (Kirkens Nødhjelp) og Raymond Johansen (Norsk Folkehjelp). Samtalen ledes av Catharina Bu (FN-sambandet).

Kirkens Nødhjelp sparker i gang utenriks- og utviklingsdebatten opp mot stortingsvalget 2025 med en ny rapport som tar for seg de store utviklingstrekkene i verden, hvordan dette vil påvirke internasjonal politikk fremover og våre anbefalinger til de politiske partiene for den neste stortingsperioden.

Nye tall viser at ulikhetene i verden øker. Rekordmange land er i en dyp gjeldskrise. Samtidig bidrar klimaendringene til å slå beina under de fremskrittene som gjøres. Vi ser grenseoverskridende sikkerhetsutfordringer, migrasjon og flukt. De humanitære krisene øker, varer lengre og blir mer komplekse. Gapet mellom behov og tilgjengelige ressurser øker. Det multilaterale systemet er under press og har endret karakter. Maktforhold er i endring, polariseringen øker, bilateralisering på fremmarsj, vi ser økt populisme og at verdier, normer og rettigheter er under press, deriblant rommet for sivilsamfunn. Privat sektor har en mer sentral rolle enn tidligere og ny teknologi blir stadig mer sentralt. I 2025 vil det være 5 år til både bærekraftsmålene og Parisavtalen skal nås.

Arrangementet streames.

Program:

• Presentasjon av rapporten “Vesten mot Resten? Norsk politikk i en polarisert verden”

• Utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) møter leder av Stortingets utenriks- og forsvarskomite Ine Eriksen Søreide (H), generalsekretær i Kirkens Nødhjelp Dagfinn Høybråten og generalsekretær Raymond Johansen fra Norsk Folkehjelp til samtale om trendene som påvirker verden vi lever i og hvilke politiske løsninger som må på plass. Catharina Bu fra FN-sambandet vil lede samtalen.

Enkel servering fra kl. 08.00

The individual organizer is responsible for the event and text, obtaining photo permission, and photo credit. For questions about content, participants, or other details, please contact the organizer directly.


Do you want to rent Wergeland?

This event will take place in Wergeland. Wergeland er Litteraturhusets storstue, med amfi og stolrader.

Bilde av Litteraturhusets hovedsal Wergeland

Sign up for our newsletter

Sign up for our weekly newsletter – and get exciting news and events in your inbox every week!