Ungdom og demokrati i skolen: sluttkonferanse for DEMOCIT

Hvordan kan skolen gi alle elever tro på at meningene deres har verdi og at demokratisk deltakelse nytter?

Elever i klasserom
Foto: Colourbox

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) og Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet ønsker velkommen til avslutningskonferanse for DEMOCIT-prosjektet (Demokrati, læring og mobilisering for unge medborgere 2020-2023) på Litteraturhuset i Oslo, mandag 4. desember 2023.

Tema for konferansen

 • Ungdom er allerede demokratiske aktører i egen hverdag, men blir usynliggjort fordi demokrati oppfattes som Storting og regjering og derfor som noe «voksent».
 • Sosiale forskjeller påvirker elevers politiske mestringstro. Demokratiundervisningen i ungdomsskolen og i lærerutdanningen må styrke elevers politiske mestringstro på tvers av forskjeller i elevenes bakgrunn.

Program

08:30 - 09:00
Kaffe og mingling

09:00 - 0915
Åpning v/ Guro Ødegård, direktør ved NOVA, OsloMet

09:15 – 09:30
Innledning v/ Tanja Storsul, prorektor for forskning, OsloMet

09:30 – 09:40
Sosial ulikhet i 14-åringers politiske mestringstro
v/Lihong Huang, prosjektleder for DEMOCIT/forsker I, NOVA, OsloMet

09:40 – 10:00
Ungdommer som demokratiske aktører i egen (skole) hverdag
v/Evy Jøsok, førstelektor, Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning, OsloMet

10:00 – 10:20
Hvordan kan skolens demokratiundervisning i samfunnsfag bidra til å utjevne de sosiale bakgrunnsvariablenes påvirkning på ungdoms demokratiske deltakelse? v/ Anders G. Kjøstvedt, førsteamanuensis, Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning, OsloMet

10:20 – 10:40
Lærerutdanning for ungdoms aktive demokratiske deltakelse: hva sier lærerutdannere i Danmark, Finland, Norge og Sverige? v/Idunn Seland, førsteamanuensis, Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning, OsloMet

10:40 – 11:00
Kaffepause

11:00 – 12:00
Kommentarpanel (moderator: Guro Ødegård)

 • Grete Vandvik, Redd Barna
 • Ingrid Aspelund, Det Europeiske Wergelandsenteret
 • Siri Hansen, KS
 • David Moland-Wulff, Bjølsen skole
 • Tone Abrahamsen, Utdanningsdirektoratet

12:00 – 13:00
Lunsj

13:00 – 13:45
Norske resultater fra The International Civic and Citizenship Education Study 2022
v/ Oddveig Storstad, førsteamanuensis ved Institutt for lærerutdanning, NTNU

13:45 – 14:00
Kaffepause

14:00 – 14:30
Dypdykk i ungdoms demokratiforståelse I: Skolekonteksten
v/ Tessa E. Grevle, OFFPHD-stipendiat DEMOCIT-prosjektet, OsloMet

14:30 – 15:00
Samfunnsfagsundervisning og politisk mestringstro
v/ Eva Kosberg, ph.d.-stipendiat DEMOCIT-prosjektet, OsloMet

15:00 – 15:45
Panelsamtale om betydning for lærerutdanning og videre forskning (moderator: Guro Ødegård):

 • Torill Strand, professor, Institutt for pedagogikk, Universitetet i Oslo
 • Heidi Biseth, professor, Institutt for kultur, religion og samfunnsfag, Universitetet i Sørøst-Norge
 • Malin Tväråna, Uppsala Universitet, Uppsala, Sverige
 • Anders Stig Christensen, UCL University College, Odense, Danmark.

Les mer om DEMOCIT-prosjektet (Demokrati, læring og mobilisering for unge medborgere 2020-2023)

Påmelding

Det åpnes for både fysisk og digital deltagelse. Vi oppfordrer alle til registrere seg. Dere som kun skal delta digitalt, vil få tilsendt en lenke et par dager før seminaret åpner. Sendingen starter kl.09.00.

The individual organizer is responsible for the event and text, obtaining photo permission, and photo credit. For questions about content, participants, or other details, please contact the organizer directly.


Do you want to rent Skram?

This event will take place in Skram. Skram er den nest største salen på Litteraturhuset, lokalisert i andre etasje.

Bilde av salen Skram på Litteraturhuset med tomme stolrader

Sign up for our newsletter

Sign up for our weekly newsletter – and get exciting news and events in your inbox every week!