Torbjørn Røe Isaksen, Høyre

Slik vil vi forandre Norge

Icon of a place

Icon of an id badge

Organised byLitteraturhuset

Slik vil vi forandre Norge

Etter hvert som valgdagen for stortingsvalget nærmer seg, snevres rommet for ideologi, lengre resonnementer og diskusjonen av store veivalg inn. Litteraturhuset har derfor invitert partiene til å holde hver sitt foredrag, hvor de kan gå i dybden, fortelle hvordan deres parti ønsker å forandre Norge, og presentere langsiktige løsninger på utfordringer som:

  • Arbeidsliv, økonomisk ulikhet og utvikling
  • Innvandring
  • Sentralisering og distriktene
  • Klima og miljø
  • Politikk i en polarisert verden
  • Hva skal vi med kultur?

Litteraturhuset Wergeland Partilederforedrag 2017

Andre anbefalte arrangementer

Sign up for our newsletter

Sign up for our weekly newsletter – and get exciting news and events in your inbox every week!