The City of Cities

Saladindagenes åpningsforedrag ved Simon Sebag Montefiore

Icon of a place

Icon of an id badge

Organised byLitteraturhuset

Jerusalems historie er verdens historie (Benjamin Disraeli (1804–1881, britisk statsminister))

Hvordan vokste isolerte, lille Jerusalem til å bli den hellige byen, hovedstad for to folk, et arnested for tre verdensreligioner? I disse dager tenker man ofte på Jerusalem som stridens kjerne i konflikten i Midtøsten. Historisk er byen også stedet der Saladin vant over korsfarerne, men valgte å tro på sameksistensen og ga alle folkegrupper og alle religioner amnesti. Og en by der det i lange perioder har vært nettopp det: sameksistens mellom ulike folkeslag.

Byen har satt tydelige spor hos historiens maktmennesker, politikere og kunstnere som har hatt sine hjem her i kortere eller lengre perioder, blant dem Saladin, Benjamin Disraeli og Mark Twain.

Den engelske historikeren og forfatteren Simon Sebag Montefiore ga i 2011 ut storverket om byen, Jerusalem. En biografi, der verdensbyen portretteres gjennom familiene og slektene som har levd og virket der. Nå holder Montefiore åpningsforedraget på Saladindagene.

Engelskspråklige arrangement Saladindagenes åpningsforedrag ved Simon Sebag Montefiore Wergeland Litteraturhuset

Andre anbefalte arrangementer

Sign up for our newsletter

Sign up for our weekly newsletter – and get exciting news and events in your inbox every week!