Sofokles' tragedier

Debattkveld

Icon of a place

Icon of an id badge

Organised byLitteraturhuset

Det blir debatt i Sofokles´ tegn på Litteraturhuset tirsdag den 22. januar. Der vil dramatiker Petter Rosenlund delta sammen med dramaturg Cecillia Ölveczky ved Det Norske Teatret og Live Hov, teaterviter fra UiO med avhandling i kvinneskikkelser i antikkens teater. Samtaleleder blir Siren Leirvåg, også teaterviter fra UiO.

Sofokles var den fremste av de tre tragedieforfatterne i det gamle Athen hvis arbeid er bevart.

Tema for debatt:
* Hva handler de sentrale fortellingene hos Sofokles om, og hva kan de fortelle oss i dag?
* Hvilke forskjeller har finner vi ved teatrets sosiale funksjon og samfunnstilhørighet på Sofokles’ tid og vår tid?
* Hva betyr det egentlig å modernisere eller aktualisere Sofokles’ dramatikk?
* Hos Sofokles finner vi flerkulturelle aspekter knyttet til etnisitet, sosial status og kjønn. Hvilke muligheter gir det i en bearbeidelse av Sofokles’ dramatikk i dag?
* I Sofokles’ dramatikk finner vi sterke kvinneskikkelser (som i flere av de greske tragediene forøvrig), for eksempel Elektra og Antigone. Hva kan de representere for oss i dag?

Både Oslo Nye Teater og Det Norske Teatret setter denne våren opp stykkene hans, henholdsvis Elektra, omarbeidet og barnebokforfatter Petter S. Rosenlund (regi Erik Ulfsby), og Døden i Teben, 1.amanuensis i teatervitenskap for Live Hov, dramatisert av Jon Fosse (regi János Szász). Arrangementet er et samarbeid mellom Oslo Nye Teater, Det Norske Teatret og Litteraturhuset.

Vel møtt!

Amalie Skram Litteraturhuset Debattkveld

Andre anbefalte arrangementer

Sign up for our newsletter

Sign up for our weekly newsletter – and get exciting news and events in your inbox every week!